‘Werkgevers moeten inzetten op arbeidsmarktfitheid’

'Werkgevers moeten inzetten op arbeidsmarktfitheid'
  • 04 november 2014
  • Redactie

Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden is geen favoriete bezigheid van werkgevers. Uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2014-2015 van Human Capital Group en HR Strategie blijkt dat drie op de vier werkgevers niet of nauwelijks persoonlijke aanpassingen aanbieden aan de individuele wensen en omstandigheden van medewerkers in de overeenkomst.

De mate waarin beloning en beoordeling van medewerkers afhangt van bijvoorbeeld het ontwikkelpotentieel brengt met zich mee dat er steeds meer differentiatie tussen medewerkers ontstaat, constateert Geert Jan Eissens, managing consultant bij Human Capital Group. Hij is benieuwd hoe deze ontwikkeling zich doorzet, aangezien leeftijd en ervaring in Nederland belangrijke basisingrediënten zijn qua beloningsbeleid. ‘Zo’n fundamenteel andere benadering van belonen vraagt in ieder geval om tact, luisteren naar je werknemers en een gezonde portie durf’, benadrukt Eissens.

Hij adviseert organisaties zich aan te passen aan de veranderende wereld om zich heen. ‘Werkgevers moeten strategisch inzetten op thema’s als duurzame inzetbaarheid en het ‘arbeidsmarktfit’ blijven van hun werk nemers. Dit zal leiden tot steeds flexibelere loopbanen, horizontale carrières en inzetbaarheid en meer en snellere wisselingen van baan en werkgever.’ In zijn optiek wordt automatische salarisgroei hierdoor onwenselijk en maakt dit plaats voor een mix van beloningsgrondslagen als performance, potentieel, arbeidsmarktwaarde en functiezwaarte.

Uit het rapport wordt verder duidelijk dat zowel werknemers en werkgevers het belang van opleiding en training erkennen. Persoonlijke opleidingsbudgetten (gemiddeld tussen de € 1.110 en € 1.600 per medewerker) zijn momenteel het meest populair onder werkgevers. Meer informatie over het onderzoek vind je hier.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link