Begrijpelijke ziekenhuisnota's in 2016

Begrijpelijke ziekenhuisnota's in 2016
  • 06 March 2015
  • Redactie

Behandelingen op de spoedeisende hulp en eenvoudige poliklinische behandelingen worden voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen. De nota sluit zo beter aan bij de zorg die de patiënt heeft ontvangen en roept daardoor minder snel vragen op. Ook kunnen patiënten zo beter controleren of het bedrag van hun ziekenhuisnota klopt met de behandeling die ze hebben gekregen.

Marnelle de Groot, senior beleidsmedewerker ziekenhuiszorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): ‘Voor behandelingen die patiënten geheel of gedeeltelijk uit hun eigen risico betalen, moet de zorgverzekeraar goed uit kunnen leggen waarom een bepaalde prijs is afgesproken met het ziekenhuis. Deze indeling in drie categorieën maakt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars reële prijzen kunnen afspreken die kloppen met de complexiteit van de behandeling. Dan kunnen zij ook patiënten beter helpen bij hun vragen over de ziekenhuisnota. En patiënten kunnen zo bovendien zelf hun eigen nota's beter begrijpen en ook beter controleren of het klopt wat het ziekenhuis voor de behandeling in rekening heeft gebracht.’

Verbeteringen
De afgelopen twee jaren heeft de NZa, samen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars, op punten de ziekenhuisnota verduidelijkt voor patiënten. Zo staan per juni 2014 de zorgactiviteiten duidelijk op de nota en is per 2015 de doorlooptijd voor behandelingen verkort van maximaal een jaar naar maximaal 120 dagen. De Groot: ‘Hierdoor krijgen patiënten sneller hun ziekenhuisrekening te zien. Dat helpt al iets, want het is moeilijker om nog na een jaar te controleren of de nota klopt met de behandeling die je hebt gekregen. Ook staat er nu duidelijker op de nota welke activiteiten op welke datum zijn gedaan en wat daarvoor in totaal in rekening wordt gebracht. Eerder stond er op de nota wanneer de behandeling was geopend en afgesloten in de administratie van het ziekenhuis. Nu is beter te controleren of je op een bepaalde dag inderdaad in het ziekenhuis bent geweest voor bijvoorbeeld een onderzoek of een behandeling.’ Het effect hiervan op klantcontact laat zich raden.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link