Meer autonomie gewenst op werkvloer

Meer autonomie gewenst op werkvloer
  • 17 september 2015
  • Redactie

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers zou gelukkiger zijn als ze meer autonoom kan werken. Dat blijkt uit onderzoek van ICT-dienstverlener Incentro. In totaal lieten ruim 800 werkenden zich uit over factoren die bijdragen aan werkgeluk.

‘Om te sturen op gelukkige werknemers is het inzien van het belang van geluk de eerste stap. Een tweede belangrijke stap om deze visie in de praktijk te brengen is te weten wat jouw team gelukkig maakt’, stelt Paul Baan, bestuurslid van Incentro. Volgens de actuele resultaten is meer dan de helft van de ondervraagde werknemers van mening dat meer autonomie zit in meer vertrouwen en zeggenschap. 47% van de respondenten geeft aansluitend aan dat minder regels en procedures het meest bevorderlijk zouden zijn. Andere aspecten die het werkgeluk verhogen, zijn meer draagvlak voor ideeën (14%) en meer inzicht in de gedachtegang van de directie (10%). Ook een cultuur waarin werknemers minder afgerekend worden op fouten, verhoogt voor sommigen het plezier op de werkvloer (3%).

Alle factoren samen zijn gewichtiger dan meer salaris, aldus de onderzoekers. Een hogere financiële beloning is voor 42 procent van de Nederlandse werknemers een aspect dat ‘werkgelukverhogend’ werkt. Dit geldt met name voor medewerkers die aan het begin van hun carrière staan. Baan benadrukt het belang van het sturen op gelukkige medewerkers. ‘Deze focus heeft ons niet alleen heel veel werkplezier opgeleverd, maar ook zeer tevreden opdrachtgevers en daarbij blijven de financiële resultaten niet achter. Gelukkige medewerkers excelleren in wat ze doen. Geluk faciliteren van medewerkers vind ik één van de mooiste dingen van ondernemerschap. De tijd die werknemers in hun leven met werk bezig zijn, is niet bepaald gering. Daar kun je dan maar beter het maximale plezier uit halen.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link