Helft professionals verwacht chatbotinzet 2019

Helft professionals verwacht chatbotinzet 2019
  • 27 november 2018

Chatbots winnen in 2019 terrein: van de recent ondervraagde marketingprofessionals verwacht bijna 60% een groter budget voor chatbots. Bijna de helft (46%) verwacht deze komend jaar te gaan inzetten.

‘Data driven marketing ontwikkelt zich razendsnel en biedt heel veel kansen voor organisaties om een betere klantinteractie te realiseren’, stelt Diana Janssen, directeur van DDMA. Laatstgenoemde brancheorganisatie deed in samenwerking met HvA onderzoek naar de stand van digitalisering, en ondervroeg circa 200 marketingprofessionals voor het Data Driven Marketing Onderzoek (DDMO).

Belang van data
Om meer data driven marketingtoepassingen te implementeren, ziet 40% van de respondenten de grootste uitdaging in het kantelen van de organisatiecultuur. Ruwweg de helft van de professionals zegt organisatiebeslissingen te nemen op basis van data. Vooral klantdata zijn van belang: na meer effect van marketingacties, wordt een vermeerdering in klantinzicht (41%) en de beschikking van meer klantdata (31%) als grootste doel genoemd.

Belangenverstrengeling
Een kwart van de ondervraagde professionals maakt zich druk om het gebruik van persoonlijke data: 73% communiceerde afgelopen jaar transparant over de gegevens. Daarnaast denkt een nog groter deel van de respondenten (78%) dat klanten het meest baat hebben bij het delen van persoonlijke data, terwijl er een ander idee speelt bij klanten zelf. Uit de DDMA Privacy Monitor bleek dat 8 op de 10 klanten van mening is dat bedrijven het meest profiteren van gegevensdeling.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link