EX: dit veroorzaakt de uitstroom van talent

EX: dit veroorzaakt de uitstroom van talent
  • 9 januari 2019
  • Redactie

Circa 90 procent van de professionals zou van baan veranderen wanneer hen meer professionele ontwikkelmogelijkheden wordt geboden. De respondenten geven in een survey aan dat goed leiderschap het belangrijkste element van de medewerkerservaring binnen een bedrijfscultuur is.

Execu | Search Group ondervroeg professionals en recruiters naar het stellen van prioriteiten bij het nemen van loopbaanbesluiten en de houding van werkgevers ten opzichte van hun werknemers. Het bureau stelde op basis van deze resultaten het 2019 Hiring Outlook op, genaamd ‘The Employee Engagement’. Het rapport toont het belang aan van een goede werknemerservaring en het effect op geïnteresseerden: 73 procent van de respondenten stopt met een sollicitatieprocedure wegens slechte reviews van medewerkers. Daarbij geeft 7 van de 10 ondervraagden aan niet van plan te zijn om langdurig in het bedrijf te blijven.

Ervaring versus obstakels
‘Professionals beschouwen hun loopbaan als een integraal onderdeel van hun leven en verwachten betekenis in hun baan’, aldus ceo Edward Fleischman. ‘Talenten die zich niet betrokken of ondersteund voelen op hun werk, zullen de eersten zijn om te vertrekken. Werkgevers moeten een cultuur creëren die is gericht op het opbouwen van een sterke werknemerservaring.’ De grootste obstakels voor werkgevers zelf is het gebrek aan mogelijkheden voor betere arbeidsvoorwaarden zoals salarisgroei, een hoog aantal burn-outs onder werknemers en een slechte band tussen werknemers en teammanagers.

Werk-privé
Al eerder werd duidelijk dat een goede scheiding tussen werk en privé van groot belang is voor werkgeluk. Onderzoek van Markteffect toonde afgelopen oktober aan dat medewerkers die 24/7 bereikbaar zijn voor hun werkgever het minst gelukkig zijn. Desalniettemin blijkt uit het rapport van Execu | Search Group dat bijna de helft van de professionals vindt dat werkgevers geen goede werk-privébalans hanteren. Een flexibele planning biedt voor veel ondervraagden uitkomst: 71% zou van baan veranderen wanneer hen flexibiliteit in een baan wordt aangeboden.

comments powered by Disqus