Energie in gedupeerde klant?

Energie in gedupeerde klant?
  • 07 maart 2019

Belangenvereniging Energie Nederland gaat onderzoeken of het mogelijk is een waarborgfonds voor gedupeerde klanten op te richten. Dit om te voorkomen dat deze consumenten financiële schade wordt berokkend door de faillissementen van energiemaatschappijen.

Het idee voor een dergelijk fonds komt niet volledig uit de lucht vallen: de Consumentenbond en de ACM verdedigen klanten al langer. De aanleiding voor een eventueel waarborgfonds is de stijging in de gas- en elektriciteitsprijzen, waardoor energiebedrijven in moeilijkheden komen. Wanneer de bedrijven failliet worden verklaard, kan het zijn dat de klanten benadeeld worden. Het verlies van financiële middelen zou in dit geval worden opgevangen door het fonds.

Verspilde energie
Er zijn meerdere redenen waarom consumenten in de moeilijkheden kunnen komen door een bankroete maatschappij. Zo betalen klanten in verhouding te veel in de zomer en te weinig in de winter. Wanneer een energieleverancier aan het einde van de zomer omvalt, kan een klant er honderden euro’s op achteruit gaan. Daarnaast moeten de klanten bij het afsluiten van een energiecontract vaak een borg betalen en wordt hen een overstapbonus beloofd aan het einde van de contractperiode. Bij een faillissement worden deze bedragen niet (terug)betaald.

Een toenemend aantal klanten heeft door de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen meer moeite met het voldoen aan de betalingsverplichting. Het mogelijke fonds is voornamelijk voor deze klanten. De belangenvereniging gaat onderzoeken of er voldoende animo is voor het fonds.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link