Leidinggeven aan een hybride organisatie

Leidinggeven aan een hybride organisatie
  • 9 november 2021
  • Sales BBP Media

Verslag expertsessie Leiderschap: Het leiden van medewerkers en teams in een hybride organisatie…dat vraagt wat van leiderschap! Welke uitdagingen brengt dat met zich mee? Welke inzichten en tips zijn er? Samen met voorzitter Marcel Mens deelt spreker Jeroen Busscher, auteur van het boek Leidinggeven in de hybride organisatie, via een live-verbinding zijn visie op het onderwerp en gaan deelnemers met elkaar in gesprek.

Na een periode van online events komen we op 2 september voor het eerst live samen op het nieuwe KSF-kantoor in Doorn voor een expertsessie Leiderschap. Een zonnige middag waarop interactie en ‘samen weten we meer’ centraal staan. Deelnemers zijn benieuwd naar inzichten en handvatten voor het leiden van hybride organisaties. Hoe pakken vakgenoten dat aan? Hoe ga je hybride werken verder vormgeven, zonder elkaar uit het oog te verliezen? Wat is belangrijk? Een van de deelnemers: “Zelfstandigheid en zelfstartend werken worden steeds belangrijkere competenties door hybride werken. Wij stimuleren dat door meer autonomie en een bottum-up benadering te bieden.”

Interessante cijfers hybride werken

Marcel laat een aantal interessante cijfers zien uit het onderzoek van TNO over de impact van hybride werken op de mens. 50% werkt thuis en geeft aan dat ook te willen blijven doen. Werken op kantoor is ook gewenst, met sociale contacten en samenwerking met collega’s als hoofdredenen.

Nyenrode

Respondenten van een onderzoek van de Open Universiteit en Nyenrode geven aan, inhoudelijke en sociale diepgang te missen en overall minder gelukkig te zijn tijdens hun werk. 21% geeft aan zich slechts af en toe opgewekt te voelen in hun werk. Dat was 16% in het eerste onderzoek een jaar eerder.

Uit dat onderzoek blijkt ook dat de diepere verbinding binnen teams onder druk staat. 41% van de respondenten mist emotionele ondersteuning van collega’s. Dat was in het eerdere onderzoek nog 25%. Ook is het percentage van mensen dat zich geïsoleerd voelt gestegen van 15 naar 22%. Sociale interactie draagt bij aan het werkplezier, aldus professor Pascale van Peter van Nyenrode. En daarom is verbinding o zo belangrijk. Verschillende deelnemers knikken en herkennen dat: “Zeker voor onze branche waarbij het sociale juist zo’n belangrijk aspect is!” Om het hele artikel te lezen en het onderzoek van TNO te downloaden gaat u naar onze site.

Tekst en afbeelding: Klantenservice Federatie

comments powered by Disqus