Teleperformance onderweg naar PSO-certificering

Teleperformance onderweg naar PSO-certificering
  • 8 februari 2022
  • Redactie

Teleperformance heeft de eerste trede op de prestatieladder sociaal ondernemen bereikt. Het bedrijf is daarmee naar eigen zeggen de eerste in de klantcontact branche die deze stap realiseert.

Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt is werkgelegenheid niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel werkgevers willen wel ruimte bieden aan nieuwe collega’s die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Om een doelgerichte aanpak te faciliteren biedt PSO-certificering meetinstrumenten om te laten zien waar een bedrijf staat. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Teleperformance is het PSO-traject ingegaan vanwege haar visie/missie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin sociale inclusie een grote rol speelt. Bij het aannemen van nieuw personeel kijkt het bedrijf niet alleen naar het werkverleden, maar vooral naar iemands kwaliteiten en potentie. Interne ontwikkelprogramma’s bieden begeleiding voor onboarding, coaching en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.  

comments powered by Disqus