Inflatie remt productiviteit: 1 op 3 kiest salaris boven werkgeluk

Inflatie remt productiviteit: 1 op 3 kiest salaris boven werkgeluk
  • 22 september 2023
  • Kel Koenen

Het kabinet lanceerde dit voorjaar ingrijpende plannen voor hervorming van de arbeidsmarkt. Met een demissionair kabinet en verkiezingen op komst is het onduidelijk met welke snelheid deze plannen tot uitvoer komen.

Alles-in-één online werkplatform Maqqie liet Multiscope onderzoek doen naar de arbeidsbehoeften in Nederland en polste of de hervormingsplannen aansluiten bij de snel veranderende arbeidsmarkt. Drie inzichten in de aanloop naar de verkiezingen.

1. Flexibele werktijden zijn een must
Werkdagen beginnen en eindigen nog (te) vaak in de file. Als het aan Nederlanders ligt is dat verleden tijd. De opkomst van technologie en de mogelijkheid om op afstand te werken, hebben de traditionele 9-tot-5-werkdag minder interessant gemaakt. Zo is je kind ophalen van school of tussen de werkzaamheden door sporten meer gebruikelijk en wenselijk geworden. Meer dan de helft van de Nederlanders (52%) vindt dat werkgevers nu nog té veel vasthouden aan vaste werktijden. Flexibele werktijden zijn tegenwoordig dan ook een doorslaggevende factor bij het kiezen van een baan volgens 47 procent van de ondervraagden.

2. Gelijke verloning voor flexwerkers en vaste medewerkers
In het tweede kwartaal van 2023 telde Nederland naast 1,2 miljoen zzp’ers ook 2,8 miljoen werkenden met een flexibele arbeidsovereenkomst: een stijging van 235.000 flexwerkers sinds 2013. Grote sectoren als de horeca, zorg, onderwijs en de bouw kunnen niet bestaan zonder flexibele inzetbaarheid van mensen. Toch worden flexwerkers vaak juist slechter behandeld dan vaste medewerkers. Zo hebben veel zzp'ers geen zekerheden rondom arbeidsongeschiktheid en pensioen. Daarnaast missen flexwerkers vaak secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een feestelijk kerstpakket of bonus.

Het politieke debat over gelijke mogelijkheden voor flexwerkers en mensen met een vast contract is ingewikkeld, maar wat vinden Nederlanders nu zelf? Uit het onderzoek van Maqqie blijkt dat bijna twee derde (64%) van de Nederlanders vindt dat flexwerkers minimaal dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als vaste medewerkers. Bovendien is 70 procent voorstander van gelijke verloning voor flexwerkers en vaste medewerkers.

3. Inflatie remt werkgeluk
Steeds meer werkende Nederlanders, vooral jongeren, willen meer controle over hoe, waar en wanneer ze werken. Deze trend zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijkertijd blijft de nood aan een stabiel inkomen hoog. Met een kerninflatie van bijna acht procent hebben steeds meer mensen moeite om het hoofd boven water te houden. Dertig procent van de Nederlanders geeft aan dat hun salaris momenteel belangrijker is dan werkgeluk, mede vanwege de impact van de inflatie op de koopkracht.

'De resultaten uit het onderzoek benadrukken dat het tijd is om de traditionele kaders te doorbreken en een arbeidsmarkt te creëren die aansluit bij de behoeften van vandaag en anticipeert op de uitdagingen van morgen', zegt Pieter Jacob Leenman, ceo bij Maqqie. 'Dit vraagt om een grondige herziening van de wet- en regelgeving, die past bij de wens en maatschappelijke noodzaak van een meer flexibele manier van werken en leven. Ik hoop dat de politiek en een volgend kabinet deze noodzaak inziet en het lef heeft om daadwerkelijk te hervormen. Mijn suggestie zou zijn om te zorgen voor basisinkomen zekerheid voor alle werkenden, zonder afhankelijkheid van contracten.'

comments powered by Disqus