AI maakt stap van theorie naar praktijk

AI maakt stap van theorie naar praktijk
  • 5 april 2024
  • Kel Koenen

De inzet van generatieve AI voor het verbeteren van bedrijfsprocessen heeft inmiddels bij meer dan 60% van Nederlandse organisaties de stap gemaakt van theorie naar praktijk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Rackspace Technology.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de adoptie van AI uitzonderlijk snel verloopt. Bij 30% van de Nederlandse organisaties is AI momenteel volledig geïntegreerd in toepassingen voor de productiviteit van werknemers en nog eens 26% van de bedrijven zetten hierin de eerste stappen. De respondenten zien ook voordelen van AI voor interne processen: 25% zegt AI hierin volledig te hebben geïntegreerd en 36% bevindt zich hiermee in een vroeg stadium.

Het gebruik van AI is echter al het verst gevorderd in de ontwikkeling van producten en diensten voor klanten. Hierin heeft 30% van de Nederlandse bedrijven AI al volledig geïntegreerd en nog eens 35% bevindt zich hiermee in de beginfase. Bijna de helft (48%) van de Nederlandse respondenten gaf aan ‘operationeel klaar’ te zijn voor AI.

‘Eerdere innovaties op IT-gebied hadden vaak een aanlooptijd van jaren. Wat AI betreft nemen organisaties echter nauwelijks een afwachtende houding aan. Sterker nog, ze springen er over de hele linie met beide voeten in’, zegt Boudewijn van Dulken, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology. ‘Nu AI steeds meer gemeengoed wordt, onder meer dankzij eenvoudigere gebruiksmodellen, is het een tool die bijna overal past, en die een brede impact heeft op alle aspecten van de organisatie.’

Belangrijke redenen om aan de slag te gaan met AI/Machine Learning (ML)-initiatieven noemen de respondenten efficiëntieverbeteringen op het vlak van intelligent zoeken (60%), documentverwerking (61%) en klantenbinding (55%).

Ondanks de wijdverspreide en snelle adoptie van AI blijven organisaties voorzichtig met de daaraan gerelateerde risico's, waaronder ethische en beveiligingsproblemen. Zestig procent van de Nederlandse respondenten noemt IT-beveiliging als grootste risico voor de toepassing van AI.

Ook ethiek is een belangrijk punt van zorg. Meer dan de helft van de respondenten beschouwt het verantwoord en ethisch gebruik als onderdeel van AI-governance. Onder 'verantwoorde AI' verstaan de respondenten onder meer privacybescherming (62%), verantwoordingsplicht (57%) en transparantie (52%).

comments powered by Disqus