BrainFirst #10 - Mindhacking

BrainFirst #10 - Mindhacking
  • 07 maart 2018
  • Redactie

Weten wat er in andermans bovenkamer omgaat, dat willen we allemaal wel. Immers, dan weet je ook iemands beweegredenen en kun je daar vervolgens op inspelen. Hoe utopisch het doorgronden van de psyche van de mens wellicht ook klinkt, er zijn wel degelijk ‘slimmigheidjes’ toe te passen. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het brein in relatie tot (klant)gedrag, verzorgen verschillende neuro-experts op deze plek een minicollege. Ditmaal de hersenspinsels van Ronald van Aggelen, auteur van ‘Mindhacking, de praktijk van beïnvloeden’.

'Mindhacking is een techniek die je kunt gebruiken om resultaten te boeken: meer omzet, meer (nieuwe) klanten, lagere kosten en hogere productiviteit. Doel, focus en commitment zijn benodigd om succesvol te beïnvloeden. Op basis daarvan kun je de drie meest succesvolle technieken voor geslaagde mindhacking gaan toepassen:

Framing - Met welk woord en/of symbool overtuig je klanten van jouw toegevoegde waarde en jouw propositie? Dat woord opent denkpatronen in je hersenen waardoor je sneller in contact komt. Als ik mijzelf introduceer dan zeg ik dat ik de kunst van het manipuleren versta. Dat woord geeft onmiddellijk aanleiding om verder te praten en waar nodig nuances aan te brengen. Maar dan is het belangrijkste al gebeurt: ik zit in de hersenen van mijn gesprekspartner en heb de volledige aandacht. Zorg dus voor een kernachtig frame waarmee je in één keer je (potentiële) klanten aan je lippen hebt hangen.

Keuzes maken - Als je (potentiële) klanten wilt verleiden een keuze te maken voor jouw product of dienst dan moet je ze keuzes voorleggen. Mensen vinden het heerlijk om een keuze te maken. Door zelf niet te gaan ‘overtuigen’ maar het gesprek over keuzes te voeren krijg je direct invloed en is de mindhack gezet. Zorg altijd voor drie (relevante!) keuzes, want op die manier bied je de mogelijkheid om in gesprek te gaan.

Gedragspatronen gebruiken - Mensen zijn gewoontedieren en hebben patronen in hun handelen. Ook hebben mensen voorkeuren in leren en omgaan met uitdagingen. Er zijn vier belangrijke manieren te definiëren waarop je een mindhack kunt gebruiken:

  1. De gedreven, dominante, actiegerichte aanpak die succesvol is bij mensen die duidelijkheid willen hebben.
  2. De zorgvuldige, detailgerichte aanpak die succesvol is bij mensen die validiteit en vierkantstellingen als basis hebben.
  3. De contactgerichte, enthousiasmerende aanpak die mensen aanspreekt die mee genomen willen worden in energievolle contacten.
  4. De aanpak gericht op zekerheid en kwaliteit die aanstekelijk werkt voor de groep mensen die gaan voor continuïteit en sociale zorgvuldigheid.

Bepaal welke aanpak jou het meeste aanspreekt. Bepaal ook wie je tegenover je hebt zitten en tot welke categorie die behoort. Als je jezelf kent en de ander kun je effectief beïnvloeden en ben je in staat gedrag te herkennen waar je op kunt inspelen.'

Lees ook de BrainFirst-editie met Guido de Valk, trainer en auteur van 'Neuroleiderschap'.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link