BrainFirst #9 - Activeer het actiepotentieel van medewerkers

BrainFirst #9 - Activeer het actiepotentieel van medewerkers
  • 2 februari 2018
  • Redactie

Weten wat er in andermans bovenkamer omgaat, dat willen we allemaal wel. Immers, dan weet je ook iemands beweegredenen en kun je daar vervolgens op inspelen. Hoe utopisch het doorgronden van de psyche van de mens wellicht ook klinkt, er zijn wel degelijk ‘slimmigheidjes’ toe te passen. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het brein in relatie tot (klant)gedrag, verzorgen verschillende neuro-experts op deze plek een minicollege. Ditmaal de hersenspinsels van Guido de Valk, trainer en auteur van 'Neuroleiderschap'.

'Moderne managers zien het belang om mensen te empoweren. Gelukkig maar, want hierdoor leveren ze beter werk en voelen ze zich energieker en gelukkiger. Gaat empowerment als het ware vanzelf dan spreken we van de growth mindset. Helaas is het zo dat veel gesprekken tussen manager en medewerker een tegenovergesteld effect genereren. Men activeert een bepaalde denkstijl van het brein van de medewerker dat empowerment tegengaat. Dit wordt ook wel de fixed mindset genoemd.
Het belangrijkste instrument van managers om mensen te inspireren, is communicatie. Goede communicatie maakt het verschil. Of dit nu via WhatsApp, e-mail of mondeling gebeurt, cruciaal is dat de manager bewust probeert om zijn gesprekspartner in de growth mindset te krijgen. Dit kan goed door vragen te stellen, te adviseren, in plaats van de ander te vertellen wat hij of zij moet doen. Voorwaarde is wel dat leidinggevenden de juiste vragen stellen. Een goede vraag activeert het actiepotentieel. Desondanks is het onze gewoonte om waarom-vragen te stellen. Hierdoor komt het brein niet in de actiestand en is de kans erg groot dat de huidige situatie blijft bestaan. De fixed mindset wordt dan aangesproken.
Goede vragen beginnen vaak met ‘wat’ en ‘hoe’ en worden gevolgd door een actiegericht werkwoord. Stel in jouw team zit een medewerker die regelmatig te laat komt. Wellicht stel je nu vaak de vraag: waarom kom je te laat? Stop daar mee. Start met het stellen van een vraag te stellen die begint met wat en hoe. Bijvoorbeeld: wat ga jij doen om voortaan op tijd te komen? Hou vervolgens je mond en wacht tot hier een goed antwoord op komt. Zo nodig herhaal je de vraag.
Resumerend betekent mensen empoweren onder meer dat je medewerkers in de growth mindset krijgt. Dit doe je door vragen te stellen die het actiepotentieel aanspreken. Dus stop met waarom-vragen en start met ‘wat ga je doen?’ '

Lees ook de BrainFirst-editie met Jasper van Kuijk, cabaretier / assistant professor in user-centered innovation bij TU Delft.

comments powered by Disqus