Gelukkig heb ik minder verstand van verzekeren

Gelukkig heb ik minder verstand van verzekeren
  • 14 maart 2018

Nederlanders houden niet van risico’s. Dat is mij wel duidelijk geworden als Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Successen vieren we, maar dingen die fout lopen bekritiseren we of, in het beste geval, negeren we het liefst. Risicomanagement is voor ons dus vaak synoniem voor risico’s zo klein mogelijk maken. En daarom zijn we in Nederland tamelijk oververzekerd.

Nu is een risico eigenlijk ‘de kans dat iets gebeurt vermenigvuldigd met het gevolg ervan’. De vraag is nu: welke risico’s moet je echt verzekeren? Algemeen kun je stellen dat het gaat om zaken die ofwel jouw leven heel erg negatief kunnen beïnvloeden, of zaken waartoe de wet ons verplicht. Je moet je huis verzekeren tegen brand, dat eist de hypotheekverstrekker. Een basisverzekering voor ziektekosten is evenmin optioneel. Ik wil echter twee typen verzekering hier even apart bespreken.

Ten eerste de uitvaartzekering. Het risico van overlijden is vrij groot, de gevolgen ook best wel (hoewel de verzekerde dit waarschijnlijk niet zelf zal ervaren). Maar zijn de financiële gevolgen die samenhangen met de uitvaart wel zo groot? Die kosten van een begrafenis of crematie lopen uiteen van € 5.000 tot € 15.000. Heel veel mensen kunnen dit bedrag best wel apart leggen. Ik herinner me overigens nog goed dat in mijn kinderjaren wekelijks een ‘bode’ langskwam bij mijn ouders om geld op te halen voor de begrafenisverzekering (iedere keer weer een vrolijk bezoek) en dan moest 7,5 cent betaald worden vanuit hun zeer bescheiden inkomen. Dat was best een bedrag voor mensen die net rond konden komen. En iedere keer hoorden we dat er geld bij moest omdat het verzekerde kapitaal te klein was voor een fatsoenlijke uitvaart. Toen ze eenmaal overleden, konden we alsnog het grootste deel van hun (niet uitbundige) crematie betalen.
Dan hebben we nog de reisverzekering, waarmee we ook onze spulletjes verzekeren tegen diefstal, verlies of beschadiging. Maar vaak zijn die al op een andere manier verzekerd: via de inboedelverzekering, aankoopverzekering of creditcardverzekering. En dikwijls gaat het om iets waarvan we makkelijk zelf de vervanging kunnen financieren. Waarom doen we dat? Vaak omdat het in combinatie gaat met andere onderwerpen van dezelfde verzekering. De reiskostenverzekering dekt niet alleen spullen, maar ook extra ziektekosten of extra reiskosten (die overigens ook best vaak overzichtelijk zijn).

Nu zijn er ook andersoortige risico’s die je kunt verzekeren: de verzekering die uitbetaalt wanneer je een hole-in-one op de golfbaan slaat en jou min of meer verplicht een rondje te geven. Verder heb je een verzekering die de kosten dekt in geval van ontvoering door buitenaardse wezens.
Tenslotte nog een belangrijk serieus punt: de verzekeringsvoorwaarden. Hoe eenvoudig het product ook mag zijn, vaak slaagt men erin deze te verpakken in voorwaarden die (áls je ze al wilt lezen) niet helder en soms zelfs incompleet of dubbelzinnig zijn. Krijg je ook uitbetaald als jouw golfbal door een buitenaards wezen in het gaatje wordt gewerkt? En welke verzekering betaalt dan uit?

Noot: deze column van Paul Iske is gepubliceerd in CustomerFirst 02-2018.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link