Q-Park start medio mei met Customer Service Academie

Q-Park start medio mei met Customer Service Academie
  • 25 maart 2015
  • Redactie

De eerste groep studenten start over anderhalve maand aan de Customer Service Academie, die in het leven is geroepen door Q-Park en het Servicecentrum Limburg Competent. Oorspronkelijk stond de live gang gepland voor medio oktober 2014.

Joyce Engelen, HR consultant van Q-Park Nederland, verduidelijkt desgevraagd dat het nieuwe opleidingstraject enkele maanden is opgeschoven. ‘De lesstof stemmen we momenteel nog af en daarnaast kijken we in samenwerking met andere partijen of er ook extern interesse is voor het volgen van een opleiding aan de Customer Service Academie. Half april gaan wij sowieso van start’, verzekert zij. Het eerste klasje bestaat vooralsnog uit vijftien personen. Zij gaan een mbo-opleidingstraject van zo’n anderhalf jaar in. ‘De studenten leren bijvoorbeeld hoe zij met klanten kunnen communiceren via social media, en kunnen hun talenkennis uitbreiden met Frans of Duits bijvoorbeeld’, legt Engelen uit. Deels kan dat onder werktijd en deels in de avonduren via e-learning.

De Customer Service Academie wordt een onderdeel van recent geïntroduceerde Customer Service Valley, echter wordt laatstgenoemd initiatief breder ingestoken dan alleen opleidingen. Te denken valt aan samenwerken op het vlak van inkopen en huisvesting, plus doorgroeipaden over de bedrijven heen. De opleidingstrajecten van de Academie zijn zowel op mbo- en hbo-niveau en daarnaast is er ook een master in ontwikkeling in termen van klantgerichtheid en klantbeleving. ‘Het doel van de Academie is een kwaliteitsverhoging. Klantenservice moet een vak worden. Zoals je bijvoorbeeld logistiek doet, moet je ook customer service kunnen doen. Het zou een plus in je CV moeten zijn’, vindt Engelen.

comments powered by Disqus