Customer Service Valley in aantocht

Customer Service Valley in aantocht
  • 2 maart 2015
  • Redactie

Vodafone, Q-Park, arvato, de gemeente Maastricht én onderwijsorganisaties Arcus, Leeuwenborgh en Hogeschool Zuyd hebben samen afspraken gemaakt op klantenservicegebied. Het collectief doet dit onder de nieuwe noemer Customer Service Valley.

In Maastricht en omgeving zijn momenteel twintig bedrijven actief die gespecialiseerd zijn in klantenservice. Samen zijn ze goed voor 5.000 arbeidsplaatsen. Dit aantal moet groeien naar 6.000 in 2020. Zowel vanuit het bedrijfsleven als de lokale overheden is er de wens om meer samen te werken om de sector te versterken en de slagkracht te vergroten. Het gaat dan vooral om toepassing van nieuwe ideeën over opleiding, imago en kwaliteit. De gemeente Maastricht investeert de komende drie jaren € 300.000 in onder meer het beter begeleiden van personeel naar werk binnen de sector en in het aantrekken van nieuwe bedrijven. Q-Park, Vodafone en arvato dragen elk €15.000 per jaar bij.

Imagoboost
De Maastrichtse wethouder Aarts is blij met het convenant: ‘Deze sector is met vijfduizend banen nu al van groot belang voor de Maastrichtse economie. Maar het kan nog beter. Als de bedrijven structureel gaan samenwerken in opleiding en kwaliteit van dienstverlening krijgt deze sector een sterker imago en dat trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan.’ Ook Fred Wilkes, directeur Business Development bij Q-Park, is enthousiast over Customer Service Valley. ‘Bij ons vormt klantgerichte dienstverlening op hoog niveau de kern van het bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een mooie stap is naar een gezamenlijk belang.’

De krachtenbundeling richt zich voor een belangrijk deel op opleidingen. In de basis gaat het om het gezamenlijk organiseren van om- en bijscholing, maar eveneens een betere positionering van de klantcontactsector in het onderwijs. Dat moet ertoe bijdragen dat werken in klantcontact gezien wordt als een bewuste beroepskeuze, evenals een reductie van het aantal mismatches.

comments powered by Disqus