Hoge inzet vakbonden frustreert nieuwe CAO

Hoge inzet vakbonden frustreert nieuwe CAO
  • 07 juli 2015
  • Redactie

Een nieuwe CAO voor facilitair contactcenterpersoneel is voorlopig van de baan. De werkgeversvereniging facilitaire contactcenters (WFC) voelt zich gedwongen te stoppen met de onderhandelingen met vakbonden. De reden hiervoor is een totaal onverwachte hoge inzet van de vakbonden. Deze inzet komt weinig overeen met de gezamenlijke basis die er lag na maanden van intensief overleg tussen de WFC en de vakbonden. De WFC is teleurgesteld over de opstelling van de vakbonden. WFC-woordvoerder Frank van der Linden spreekt van "een buitenproportioneel eisenpakket". Een moderne CAO is nodig om de branche verder te professionaliseren. De laatst overeengekomen CAO liep tot 30 april 2012.

In de afgelopen maanden is intensief met de vakbonden over zo’n nieuwe CAO gesproken. Daarmee leek er ook - een door alle partijen gedragen - nieuwe CAO te gaan ontstaan om samen de branche verder te professionaliseren.Totdat de vakbonden op 1 juli hun concrete inzet voor een nieuwe CAO op tafel legden. 'Een jaarlijkse loonstijging van 3%, een eindejaarsuitkering van 300 euro, loonschalen die 5% moeten stijgen. Dit hele pakket tezamen is teveel', stelt Van der Linden. 'Voor de contactcenterbranche met de huidige, dunne marges is het lastig zo'n buitenproportioneel eisenpakket op te brengen. Daarnaast focussen de bonden FNV, CNV en Qlix op vermindering van flexibiliteit, terwijl flexibele inzet van medewerkers juist een kernstuk is van facilitaire contactcenters.'
Duidelijk is dat volgens WFC het voorstel van de vakbonden leidt tot een dermate hoge kostenstijging en vermindering van flexibiliteit dat daarmee de basis onder de onderhandelingen zijn weggehaald. Bovendien heeft de onverwachte hoge inzet van de vakbonden het vertrouwen beschadigd om in gezamenlijk goed overleg er uit te willen komen.

Moderne CAO blijft noodzakelijk
Opdrachtgevers in de contactcenterbranche stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun klantcontact en vragen hierbij een hoge mate van flexibiliteit tegen acceptabele kosten. Om hier inhoud aan te kunnen geven is, naast hoge standaarden in technologie en innovatie, een moderne, bij de branche passende CAO, die ook door de medewerkers wordt gedragen, noodzakelijk. Van der Linden: 'Ondanks het feit dat we de afgelopen jaren geen CAO kenden, is het salaris tussen 4 en 6% gestegen en het loongebouw aangepast met een stijging van zo'n 1,5%. Alles marktconform.'  
Verder wordt er binnen de branche gewerkt aan afspraken over een Manifest Verantwoord Zaken Doen, waarin onder andere geregeld is dat aangesloten contactcenters zich houden aan de WFC CAO.
In lijn met de reeds in 2014 ingezette verbetering van de arbeidsvoorwaarden door de leden van de WFC, zal de onderhandelingsdelegatie het intern overleg met werkgevers voortzetten om inhoud te
geven aan een gezonde loon en arbeidsvoorwaarden ontwikkeling, passend binnen de dynamieken van deze branche.

Daarbij staat de WFC open voor het gesprek met elke medewerkersvertegenwoordiging die deze visie onderschrijft en blijft zich inzetten om snel een nieuwe CAO te kunnen presenteren.
 

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link