5 tips voor een agile organisatie

5 tips voor een agile organisatie
  • 28 June 2016
  • Redactie

Agile mag dan een buzzwoord zijn, snel en wendbaar ondernemen wil iedereen. In zijn net verschenen boek ‘Hoe agile is jouw strategie?’ deelt Sjors van Leeuwen vijf to do’s. Onder meer klantgedreven ondernemen staat in dit rijtje.

1. Visie op wendbaar ondernemen. Ontdek gezamenlijk het antwoord op vragen als hoe zien wij de toekomst (visie) en welke rol willen wij daarin vervullen (missie)? Wat zijn onze drijfveren (why), idealen (brand ideal), gedeelde waarden (shared values) en ambities (doelen)? En op welke manier willen wij dat gaan realiseren (strategische wendbaarheid)?
2. Creëer een netwerkorganisatie. Transformeer in een netwerkorganisatie met zelforganiserende en zelfsturende eenheden die deel uit maken van platformen, waardeketens en ecosystemen.
3. Klantgedreven ondernemen. Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen, verbeteren en vernieuwen en zich periodiek opnieuw uitvinden om te kunnen blijven bestaan. Dat kan bij uitstek door klanten, leveranciers en samenwerkingspartners actief als ‘businesspartner’ te betrekken bij strategievorming, bedrijfsvoering en innovatie.
4. Kortcyclisch strategieproces. Toets je strategie continu aan nieuwe omstandigheden en pas ‘m daarop direct aan. De uitdaging hier is de omslag maken van een langdurig en stroperig strategieproces naar een kortcyclisch en slagvaardig strategieproces.
5. Denk groot, start klein, werk snel. Strategische wendbaarheid begint aan de top, maar weet ook dat de meeste revoluties van onderaf zijn begonnen.

De redactie van CustomerFirst mag één exemplaar weggeven. Welke klantcontactprofessional wil 'Hoe agile is jouw strategie?' lezen en recenseren voor de boekenrubriek in het magazine? Bij interesse, stuur dan een e-mail naar redactie@customerfirst.nl. Donderdag 7 juli aanstaande is de loting. De winnaar krijgt aansluitend bericht van ons.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link