Verzekeraars vinden weg terug omhoog

Verzekeraars vinden weg terug omhoog
  • 22 juni 2016
  • Redactie

Nederlandse consumenten hebben meer vertrouwen in verzekeraars dan in banken en pensioenfondsen. Sinds de crisis slaagden alleen verzekeraars erin om hun publieke imago op te poetsen, zo valt op te maken uit de actuele uitkomsten van de jaarlijkse vertrouwensenquête van toezichthouder DNB.

Bijna tweederde van de ondervraagden (65%) zegt vertrouwen te hebben in de verzekeringssector: een stuk meer dan de laagste score van 55% die verzekeraars in 2009 en 2011 behaalden. Tussen 2011 en 2015 nam dat gevoel elk jaar toe; dit jaar daalde het vertrouwenspercentage licht, bericht amweb. Verzekeraars passeren daarmee de banken, die tot 2014 traditioneel het meeste vertrouwen genoten. Iets meer dan zestig procent van de consumenten heeft vertrouwen in de bankensector. Die score is sinds 2009 min of meer stabiel gebleven. Het vertrouwen in pensioenfondsen kelderde in 2012 van 55% naar onder de 40%. Inmiddels is dat percentage weer opgekrabbeld naar zo’n 50%.

In een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector, schrijft minister Dijsselbloem  van Financiën dat de sector er een stuk beter voor staat dan vóór de financiële crisis. ‘Tegelijkertijd is het vertrouwen van burgers in financiële instellingen nog altijd een stuk lager dan voor de crisis. Bij banken heeft de afgelopen jaren zelfs helemaal geen verbetering plaatsgevonden.’ Financiële instellingen moeten zelf het initiatief nemen om het vertrouwen terug te winnen, vindt Dijsselbloem. ‘Twee thema’s zijn mijns inziens van belang om hierbij in de praktijk als leidraad te hanteren: transparantie en eenvoud. Complexiteit in financiële producten en diensten draagt bij aan ongekende en onderschatte risico’s. Deze complexiteit lokt vervolgens weer gedetailleerde regelgeving en toezicht uit. Ook hier geldt dat de sector zelf het voortouw zou kunnen nemen om de complexiteit gericht terug te dringen, de risico’s terug te dringen en deze te kennen en beprijzen, en zo ook de klant beter te bedienen.’

comments powered by Disqus