Klachtenfunctionaris voor alle zorgaanbieders

Klachtenfunctionaris voor alle zorgaanbieders
  • 07 juli 2016
  • Redactie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari dit jaar al van kracht, maar zorgaanbieders hebben tot 2017 de tijd hun zaken op orde te brengen. Vanaf komend jaar moeten álle zorgaanbieders in Nederland een klachtenfunctionaris hebben. Hij of zij adviseert gratis over het indienen en formuleren van klachten.

De nieuwe wet verplicht zorgaanbieders verder om klachten binnen zes weken te beoordelen, met een eenmalige verlenging van vier weken voor complexe zaken. Hoe zij de behandeling uitvoeren, mogen ze zelf weten. Via een klachtencommissie bijvoorbeeld. Tevens geldt er een meldingsplicht voor fouten. Fouten moeten met de patiënt of nabestaanden worden besproken en aan het medisch dossier worden toegevoegd.

Luisteren
In de meest recente Consumentengids zegt Isabel van Leeuwen, campagneleider bij de Consumentenbond, benieuwd te zijn of de maatregelen de klachten daadwerkelijk gaan oplossen. ‘Onze hoop is dat zorgaanbieders veel meer werk gaan maken van het oplossen van de klachten. De geschillencommissies zijn daarvoor een goede stok achter de deur. Volgend jaar zullen wij zeker onderzoeken of klagers in de zorg zich dan wél gehoord voelen.’

In september 2014 was de Tweede Kamer reeds akkoord met de Wkkgz.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link