Antoni van Leeuwenhoek lanceert Kwaliteitsdashboards voor patiënt

Antoni van Leeuwenhoek lanceert Kwaliteitsdashboards voor patiënt
  • 29 september 2016
  • Redactie

Om gehoor te geven aan de groeiende behoefte van patiënten om beter inzicht te krijgen in de zorg voor patiënten met kanker, publiceert het Antoni van Leeuwenhoek vanaf 29 september op haar website zogenoemde kwaliteitsdashboards. Die behandelen vijf grote kankersoorten

De dashboards geven per kankersoort informatie (borstkanker, longkanker, prostaatkanker, melanoom en dikke darmkanker). Het gaat om de waardering van patiënten van de zorg en behandeling voor de betreffende tumorsoort (patiënttevredenheid), de hoeveelheid patiënten er worden behandeld (bekwaamheid), hoe de behandelresultaten eruit zien (kwaliteitsindicatoren en overlevingscijfers) en de wachttijden. Ook is er per kankersoort aandacht voor de innovatie in de behandeling.

Belangrijk om transparant te zijn
‘Als Antoni van Leeuwenhoek vinden we het belangrijk om transparant te zijn’, zegt prof. dr. Emile Voest, oncoloog en medisch directeur . Hij hoopt dat andere (kanker)centra dit voorbeeld volgen, zodat het voor patiënten mogelijk wordt om te vergelijken.

‘Een belangrijke ambitie van dit initiatief is immers om patiënten te steunen bij het maken van een keuze voor het ziekenhuis waar zij behandeld willen worden.’

Patiënten nadrukkelijk betrokken
Het Antoni van Leeuwenhoek betrok patiënten nadrukkelijk bij het tot stand komen van de dashboards. Zij dachten mee over welke informatie wordt aangeboden, en over het ontwerp.

Zij gaven aan dat de nu getoonde informatie een duidelijke meerwaarde voor hen heeft. Zij hebben het gevoel op basis van kwaliteitsinformatie beter te kunnen kiezen. Daarbij geeft transparantie over de kwaliteitsgegevens hen vertrouwen.

Zo zei een patiënt: ‘Als je hoort dat je kanker hebt, ben je al het vertrouwen kwijt - dan wil je een goede behandeling in een ziekenhuis waar ze duidelijk zijn over de ziekte en over de behandeling. Dat geeft een vertrouwd gevoel.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link