‘Onderschat werkstress niet’

‘Onderschat werkstress niet’
  • 13 november 2017
  • Redactie

Actueel onderzoek van Gfk (in opdracht van Arbo Unie) naar werkstress leert onder meer dat twee op de vijf managers denkt dat hun werknemers nauwelijks stress hebben. 58% van de respondenten denkt dat de stress wordt veroorzaakt door te veel taken, maar volgens Willem van Rhenen (professor en bestuurslid Arbo Unie) is dit juist de grootste misvatting. ‘Werkstress is een gevolg van te weinig steun, te weinig verantwoordelijkheid en te weinig positieve energie’, meent hij.

De betreffende studie is uitgevoerd onder 475 managers en directeuren, werkzaam in alle sectoren. Van dit collectief vindt driekwart zichzelf zeer stressbestendig. Tegelijkertijd geeft 35% aan zelf doorgaans veel stress te ervaren en te verwachten dat dit nog zal toenemen. Jan van den Hoogen, arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie, denkt dat dit ook met imago te maken heeft. ‘Managers en directeuren hebben een hogere mate van vrijheid en regie, en het is in deze doelgroep ook ‘not done’ om te klagen over je werkdruk. Dat is niet goed voor de carrière. Daardoor herkennen zij ook minder snel dat er wel serieuze klachten bij hun medewerkers zijn.’ In zijn optiek moeten de veroorzakers van werkstress goed beoordeeld worden om de juiste hulp te kunnen bieden en werkstress te voorkomen. ‘Is er werkelijk sprake van een te grote hoeveelheid taken of krijgen mensen te weinig steun van een leidinggevende? Immers, uit het onderzoek blijkt dat het gebrek aan steun ook bij managers de belangrijkste oorzaak van stress is.’

Zelfreflectie
Het advies aan managers is om bij signalen van werkstress bij de eigen werknemers vooral niet zichzelf als vertrekpunt te hanteren als het om werkmoraal gaat. ‘Verplaats je in de positie van de medewerker en kijk naar de werkelijke klachten, in plaats van een signaal weg te zetten als onnodig geklaag.’ Ook een gezonde reflectie op het eigen functioneren kan hieraan bijdragen, oppert de arbeidsspecialist. Worden voor het ontstaan van werkstress veelal externe oorzaken gezocht, in de praktijk blijkt geregeld dat vooral de stijl van leidinggeven deels debet is aan de werkstress bij medewerkers.

Eerder deze maand bracht ook Manutan resultaten onder de aandacht naar aanleiding van eigen onderzoek naar werkstress. Daaruit kwam onder meer naar voren dat bijna zestig procent van de ondervraagde werknemers in Nederland pleit voor meer aandacht aan het voorkomen van stressgerelateerde klachten op het werk. Daarnaast vindt ruim 40% dat wettelijk vastgelegd moet worden dat je buiten werktijd niet bereikbaar hoeft te zijn voor je werkgever.

Lees ook 'Huidige aanpak werkstress is symptoombestrijding'

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link