Bedrijfsdoelstellingen vaag voor werknemers

Bedrijfsdoelstellingen vaag voor werknemers
  • 21 december 2017
  • Redactie

Ruim een kwart van de 1.000 door WFM-specialist Protime ondervraagde werknemers heeft geen idee wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn. Worden die wel gedeeld, dan doet 43% van de onderzochte organisaties dit één keer, aan het begin van het jaar. Van die groep komt dertien procent er vervolgens helemaal niet meer op terug, tegenover dertig procent ‘soms’.

In het onderzoeksrapport ‘Kwaliteit op de Werkvloer’ staat verder dat 29% van werkend Nederland meer transparantie wil als het gaat om de bedrijfsdoelstellingen. 27% wenst meer inzicht in de individuele bijdrage aan die doelen. Het is echter lang niet altijd duidelijk bij wie ze kunnen aankloppen daarvoor. Zo zegt dertig procent niet te weten wie er in de organisatie verantwoordelijk is voor het bewaken van de gezette koers. In één op de tien organisaties worden de doelstellingen wél ieder kwartaal besproken tussen manager en medewerker. In zestien procent van de organisaties worden de doelstellingen en voortgang continu besproken en geëvalueerd, zowel op individueel als op teamniveau.

‘Heldere doelstellingen geven een duidelijke richting en bepalen in grote mate het succes van een bedrijf’, vindt Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland. Desondanks blijkt de uitvoering in de dagelijkse praktijk telkens moeilijk, constateert hij. ‘Transparantie is één van de belangrijkste bouwstenen: kun je op elk moment de status monitoren en weten wie waarvoor verantwoordelijk is? Waar staan mijn collega's van andere afdelingen met dezelfde doelstelling? Zijn alle doelstellingen op ieder niveau binnen de organisatie met elkaar in lijn? Kortom: manager en medewerker moeten hetzelfde beeld hebben van de doelstellingen en hoe deze behaald moeten worden. En dat kan alleen met behulp van inzicht en een continu gesprek.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link