Vernieuwd C2000 nabij voor meldkamers

Vernieuwd C2000 nabij voor meldkamers
  • 6 februari 2018
  • Redactie

C2000, het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee, wordt gefaseerd vernieuwd. In de tweede helft van dit jaar vindt de overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk plaats en in 2019 volgt de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers, informeerde minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer maandag.

De overgang van het huidige naar het vernieuwde systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2.200 centralisten die op het nieuwe systeem moeten worden aangesloten. De aanpassing is nodig omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. Na een aanbestedingsprocedure is het project gegund aan drie leveranciers die het nieuwe systeem bouwen en implementeren. Eerder werd nog rekening gehouden met invoering van het vernieuwde C2000 in 2017. Na uitvoerige testen en aanvullend onderzoek is nu de nieuwe planning bepaald. Bij de vernieuwing van het communicatienetwerk staan de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie voorop en wordt steeds rekening gehouden met de impact op het werk van de hulpverleningsdiensten, aldus de minister.

Het alarmeringsnetwerk P2000 is al voor het grootste deel vernieuwd, de voltooiing daarvan staat gepland in de zomer van 2018. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken inzake de vernieuwing van het communicatiesysteem van de diverse hulpdiensten in Nederland.

Fotocredit: Ministerie van Justitie & Veiligheid / Evert-Jan Daniels

comments powered by Disqus