Overheidsapps moeten handicap-proof zijn

Overheidsapps moeten handicap-proof zijn
  • 6 februari 2018
  • Redactie

Alle websites en mobiele apps van alle (semi-)overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. De Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid moet binnen afzienbare tijd door alle overheidsinstanties worden toegepast; dat wordt wettelijk vastgelegd.

Momenteel is alleen in afspraken en beleidsregels vastgelegd dat websites zo bruikbaar mogelijk zijn voor mensen met een handicap. Websites kunnen daar nu van afwijken volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. Als de nieuwe wettelijke verplichting van kracht wordt, kan dat niet meer. Nieuw is dat de wettelijk verplichte toegankelijkheid niet alleen voor externe websites geldt, maar ook voor interne intranetten en mobiele apps. Het is de bedoeling de verplichting in fases in te voeren: vanaf september 2019 voor nieuwe websites, vanaf september 2020 voor bestaande websites en vanaf juni 2021 voor mobiele apps.

Besluit
Er blijven enkele uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties (denk aan te weinig contrast), live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten (essentiële informatie voor navigatie moet dan wel digitaal beschikbaar zijn). Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting.

Het voorstel dat door de ministerraad is goedgekeurd is afkomstig van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Het besluit dat de verplichte toegankelijkheid regelt, gaat voor advies naar de Raad van State.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link