Te veel verantwoordelijkheid voor ziekmelding

Te veel verantwoordelijkheid voor ziekmelding
  • 5 april 2018
  • Redactie

Van de ondervraagde werknemers in Nederland zegt 57 procent zich te verantwoordelijk te voelen om zich ziek te melden. Daarbij denkt 15 procent van de respondenten dat ziek zijn wordt afgekeurd door hun werkgever. Dit kwam naar voren uit de HR Marktmonitor, geleid door Unique en Motivaction.

De deelnemende werkgevers onderschrijven dat werknemers te veel verantwoordelijkheid ondervinden: de helft van de respondenten in het grootbedrijf en 65 procent van de werkgevers in het mkb erkent dat hun medewerkers ondanks ziekte wel komen werken. Werkgevers zijn over het algemeen dan ook streng in het bestrijden van verzuim: werkgevers verwachten dat een minder streng beleid zorgt voor meer afwezigheid.

Pijnlijk
Van de werknemers geeft 11 procent aan dat privéstress de grootste reden is voor ziekte. Bijna het dubbele aantal respondenten (21%) geeft aan dat werkstress aanleiding geeft tot een ziekmelding. ‘Het is pijnlijk te zien dat werknemers zich niet ziek durven te melden’, duidt Unique’s algemeen directeur Marion van Happen. Zij vindt dat een goed verzuimbeleid begint bij aandacht voor vitaliteit, een open cultuur waarin je met elkaar in gesprek blijft en het aandachtig inspecteren van werkdruk. ‘Zo zorg je ervoor dat werknemers werken wanneer ze dat kunnen en werkelijk gelukkig zijn met hun baan.’

comments powered by Disqus