Ministerie SZW wil anti-discriminatieplan uitzendbureaus

Ministerie SZW wil anti-discriminatieplan uitzendbureaus
  • 02 mei 2018

De inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil uitzendbureaus strenger controleren om discriminatie tegen te gaan. Staatssecretaris Tamara van Ark wil nog voor de zomer een plan opstellen voor extra toezicht op discriminatie.

Inspecteurs controleren of bureaus discriminerende verzoeken neerleggen bij intercedenten of wanneer een uitzendkracht melding maakt van discriminatie. Momenteel kunnen inspecteurs nog geen actie ondernemen wanneer er sprake is van discriminatie bij sollicitaties of tijdens het aannameproces van uitzendkrachten. Tevens is het lastig te bewijzen wanneer er sprake is van discriminatie bij het wervingsproces, waar Van Ark meer toezicht op wil hebben.

Maatschappelijke relevantie
Dit is naar aanleiding van het eigen onderzoek van TROS Radar dat eind januari aan het licht bracht dat sommige uitzendbureaus positief reageerden op verzoeken van opdrachtgevers om kandidaten te selecteren op basis van afkomst.
Volgens SZW duidt het onderzoek een maatschappelijk probleem. ‘Het is belangrijk om naast het tegengaan van arbeidsdiscriminatie op grond van afkomst, ook oog te hebben voor discriminatie op andere veelvoorkomende gronden, zoals leeftijd en geslacht.’ Met het plan wil het kabinet naast eigen actieplannen van uitzendbureaus actief discriminatie bestrijden.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link