App laat ouderen oefenen voor consult

App laat ouderen oefenen voor consult
  • 27 July 2018
  • Redactie

Ouderen beter voorbereid bij de arts laten verschijnen: Universiteit Utrecht ontwikkelde daar een online applicatie voor. Patiënten die de beschikking hebben over een computer of tablet kunnen zich middels Prepdoc voorbereiden op een medisch consult.

Een virtueel personage daagt de patiënt kort voor het consult uit om een gesprek aan te gaan. De ouderen worden in de app getraind, wat ervoor moet zorgen dat deze tijdens het fysieke gesprek beter kunnen beschrijven wat de huidige stand van zaken is. Het doel van de technologie is om een betere vertrouwensband met de zorgverlener op te bouwen.

Fotostrips
Begin deze maand publiceerde Universiteit van Groningen een promotieonderzoek waaruit bleek dat patiënten die moeite ondervinden in de communicatie met de huisarts veel baat te hebben bij fotostrips. Door deze strips door te nemen, zijn ze beter voorbereid op een consult. Voornamelijk ouderen verkozen deze manier van communiceren boven een traditionele, tekstuele folder.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link