Digitaliseringsstrategie naar Eerste Kamer

Digitaliseringsstrategie naar Eerste Kamer
 • 9 augustus 2018
 • Redactie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde deze week een brief op voor de Eerste Kamer met stappen die de overheid de komende jaren wil ondernemen om in te spelen op digitalisering. Dit gaat de Nederlandse Digitaliseringsstrategie heten: ‘We gaan voor kansen van de nieuwe economie en informatiesamenleving’.

In de Digitaliseringsstrategie stelt het kabinet drie ambities centraal, waarin het codewoord balans is.

 1. Vooroplopen en kansen benutten
  Het kabinet streeft ernaar om Nederland de digitale koploper van Europa te maken. ‘Nederland als pionier en proeftuin opp het gebied van digitale innovatie. De plek waar bedrijven uit de hele wereld op een verantwoorde manier nieuwe toepassingen ontwikkelen en testen.’
   
 2. Samenwerking
  In de race om de ontwikkeling in digitalisering wil het kabinet iedereen binnenboord krijgen, op de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel. Dit houdt in dat iedereen toegang heeft tot digitale middelen en alle basisvaardigheden aanleert.
   
 3. Vertrouwen in de digitale toekomst
  De overheid wil de zorgen van burgers erkennen en geeft aan ook in het digitale tijdperk de waarden en grondrechten te waarborgen. ‘Vertrouwen dat onze data veilig is. Vertrouwen dat digitale technologie zorgvuldig gebruikt wordt.’

De staatssecretaris van EZK, de staatssecretaris van BZK en de minister van J&V eindigen de brief met de stelling dat de overheid zelf snel wendbaarder moet worden. ‘Dat betekent dat we investeren in onze innovatiekracht met een stevige kennis- en onderzoeksagenda, en dat we meer ruimte maken voor experimenten.’

Noot: de gehele brief is hier te vinden.

comments powered by Disqus