Tech Monitor: 25% Nederlanders is bezorgd

Tech Monitor: 25% Nederlanders is bezorgd
  • 10 december 2018
  • Redactie

Een kwart van de 2.992 Nederlanders die recent door Newcom Research & Consultancy zijn ondervraagd, maakt zich zorgen over technologische ontwikkelingen. Vooral laagopgeleiden maken zich zorgen, blijkt uit de jaarlijkse Tech Monitor van het betreffende onderzoeksbureau.

Jongeren en hoogopgeleiden zijn het meest enthousiast in het omarmen van nieuwe technologieën. De helft van de respondenten zegt weleens bang te zijn voor de manier waarop de wereld kan veranderen door nieuwe technologieën. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. Met name het tempo waarin deze veranderingen plaatsvinden speelt daarbij een belangrijke rol.
Het merendeel van de laagopgeleiden maakt zich zorgen over nieuwe technologie. Zij hebben meer moeite om de ontwikkelingen bij te houden en daarbij zijn zij van mening dat nieuwe technologieën het leven niet beter maken.

4 factoren
Op basis van deze uitkomsten stellen de onderzoekers vast dat het succes van technologische innovaties in de praktijk lijkt te worden bepaald door een viertal factoren. Zo is relevantie is een basisvoorwaarde; een nieuwe technologie moet voorzien in een behoefte en/of een pijnpunt oplossen. Daarbij is het van belang dat het voor gebruikers laagdrempelig en makkelijk is om van de technologie gebruik te maken. Dit betekent dat het niet te veel uitleg vergt, maar eveneens dat er geen hoge (financiële) drempels zijn. Tenslotte is vertrouwen een belangrijk punt. De aanbieder van de technologie dient vertrouwen te wekken en het is zaak dat de techniek zelf ook betrouwbaar is.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link