20% huisartsenpatiënten wordt gehinderd

20% huisartsenpatiënten wordt gehinderd
  • 12 februari 2019
  • Redactie

Eén op de vijf patiënten wordt onterecht geweigerd voor de inschrijving bij een andere huisarts. Het rapport van de ACM brengt daarentegen aan het licht dat bijna alle huisartsen (94%) het wél belangrijk vindt dat patiënten vrij zijn in hun keuze.

Uit het recent verschenen rapport van de toezichthouder meldt 44% van de ondervraagde huisartsen niet goed op te hoogte te zijn van de regels die gelden omtrent het overstappen van patiënten. Zo is het toegestaan om patiënten te weigeren wanneer de reisafstand te lang is, de zorgvisie niet overeenkomt of wanneer de praktijk vol zit. Toch wordt de aanvraag van veel patiënten afgewezen om andere beweegredenen. Zo hoort de ACM geluiden van huisartsenpraktijken die onderling afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld om alleen nieuwe inwoners van gemeenten aan te nemen of geen patiënten van elkaar te accepteren. Dit is in strijd met de Mededingingswet.

Patiëntbehoefte
Om de keuzevrijheid onder patiënten te bevorderen, gaat de Patiëntenfederatie Nederland met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de ACM in beraad om meer bewustwording te creëren bij zowel patiënten als huisartsen. ‘Als patiënten eenvoudig kunnen overstappen, stimuleert dat huisartsen hun dienstverlening af te stemmen op de patiënten’, aldus de Patiëntenfederatie.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link