50% medewerkers duldt gezondheidsbemoeienis

50% medewerkers duldt gezondheidsbemoeienis
  • 5 februari 2019
  • Redactie

De helft van de werknemers zegt bemoeienis van leidinggevenden te waarderen wanneer het gaat om vitaliteit. Van de ondervraagde directieleden is ook ruim de helft van mening dat leidinggevenden zich moeten mengen in de gezondheidskeuzes van medewerkers.

Circa een kwart van de 1.100 door HR-dienstverlener Visma-Raet ondervraagde medewerkers vindt het belangrijk dat de werkgever vitaliteitsprogramma’s aanbiedt. Kennismanager Peter Kuijt licht toe dat de cijfers passen bij de trend dat er vanuit werkgevers vaker preventieve zorg wordt aangeboden, in plaats van repressieve zorg. ‘Dat heeft enerzijds te maken met de behoefte van mensen zelf die graag gezond bezig zijn, maar ook vanuit werkgeversperspectief is het belangrijk om gezonde werknemers te hebben die lang meegaan.’

Privéproblemen
De bemoeienis van leidinggevenden en werkgevers heeft een grens. Het grootste struikelblok is privacy: bijna 80 procent van de medewerkers zegt het niet wenselijk te vinden als werkgevers zich bemoeien met privéproblemen. Daarnaast zeggen meer respondenten dat medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen omtrent roken en overmatig alcoholgebruik (91%) dan bij overgewicht (86%). Het zoeken van een balans tussen verantwoordelijkheden is volgens Kuijt van belang. Vitaliteitsprogramma’s aanbieden, waarna de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf komt te liggen. ‘Als medewerkers het zelf willen, maken ze er vaker gebruik van.’


comments powered by Disqus