Kabinet bekommert zich om burgerprivacy

Kabinet bekommert zich om burgerprivacy
  • 11 juni 2019
  • Redactie

De overheid moet meer inspanningen verrichten om burgers te beschermen tegen diverse nadelen van digitalisering, vindt minister Dekker. Hij pleit voor een online Privacywijzer om burgers bij te staan in het beschermen van hun persoonlijke gegevens.

‘Technologische vooruitgang biedt enorm veel kansen en gemak voor mensen. Ons leven regelen we steeds meer online. […] Maar we moeten niet naïef zijn. Er kleven ook nadelen aan en die moeten we het hoofd bieden’, beschrijft Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Minister voor Rechtsbescherming wil het kabinet meer doen tegen (tech)bedrijven die klantgegevens buitmaken en mogelijkheden vergroten voor burgers om hun eigen privacy te beschermen.

Burgerbescherming
Het kabinet laat weten dat de online Privacywijzer momenteel ontwikkeld wordt. Deze biedt burgers praktische tips om hun privacy te beschermen. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen voor grote techbedrijven die persoonsgegevens gebruiken voor het creëren van profielen. Hiermee moet worden voorkomen dat burgers op basis van hun digitale profiel worden uitgesloten van producten of diensten of hier een hogere prijs voor moeten betalen dan anderen.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link