Negatieve EX voor minderheden

Negatieve EX voor minderheden
  • 29 juli 2019
  • Redactie

Medewerkers uit minderheidsgroepen hebben meer kans om een slechtere employee experience te ervaren. Nieuw onderzoek van de University of Michigan brengt aan het licht dat deze collega’s op de werkvloer voornamelijk minder tevreden zijn over samenwerking in het team.

De onderzoekers van de Amerikaanse universiteit stellen dat de employee experience bij bedrijven die diversiteit op de werkvloer niet als prioriteit zien, in gevaar komt. Daarentegen moeten organisaties die diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda hebben staan ook meer inspanningen leveren voor medewerkersbeleving. Medewerkers uit minderheidsgroepen hebben volgens de onderzoeksresultaten vaker te maken met oneerlijke machtsverhoudingen binnen de teams: sommigen hebben het gevoel geen invloed te hebben in beslissingen die de organisatie maakt.

Inclusiviteit op de werkvloer
‘Inclusie gaat verder dan diversiteit, die zich vaak richt op aantallen en percentages. Inclusie gaat over normen en waarden én het ondernemen van acties die de persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer ondersteunen.’ Het onderzoek wijst verder uit dat een prettig werkklimaat gerelateerd is aan meer productiviteit en goede teamprestaties.

comments powered by Disqus