Rug telemarketeer tegen de muur

Rug telemarketeer tegen de muur
  • 5 juli 2019
  • Redactie

Als het aan staatssecretaris Mona Keijzer ligt, mogen telemarketeers Nederlanders alleen nog benaderen wanneer zij hier vooraf toestemming voor hebben gegeven. Ook wil ze een einde aan anonieme telefoontjes van verkopers.

De staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceerde gisteren het wetsvoorstel. Naast het verbieden van ongevraagde telefonische verkoop wil het kabinet contact met bestaande klanten verminderen, waar een maximale termijn voor moet zorgen. Keijzer gelooft wat dit punt betreft nog op de belofte dat de bedrijven die nog aan deze vorm van marketing doen, zelfregulering organiseren.

In opdracht van het ministerie van EZK voerde Kantar onlangs CX-onderzoek uit. Daaruit bleek dat bijna 9 op de 10 Nederlanders zich stoort aan commerciële telefoontjes van uitgevers; loterij-telefoontjes zorgen in 96% van de gevallen voor ergernis.

Telemarketing: bron van consumentirritatie
Vorig najaar stelde Keijzer in de Consumentenagenda al voor om ongevraagde telefonische verkoop te verbieden, nadat uit onderzoek bleek dat circa telemarketing een bron van irritatie is voor circa de helft van de consumenten. Er loopt momenteel een internetconsultatie: zes weken lang kan er worden gereageerd op het wetsvoorstel. Keijzer is van plan deze eind dit jaar in te dienen bij de Raad van State en de Tweede Kamer.

comments powered by Disqus