Gemeentelijke tik op Gelderse vingers

Gemeentelijke tik op Gelderse vingers
  • 23 augustus 2019
  • Redactie

Tweederde van de inwoners van Overbetuwe (provincie Gelderland) vindt dat de gemeente niet voldoende luistert naar de burgers. De plaatselijke rekenkamercommissie tikt de gemeente op de vingers wegens een geringe mate aan burgerparticipatie; dit moet beter.

De uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamercommissie brengen aan het licht dat burgerparticipatie op ad hoc basis geregeld is, schrijft Binnenlands Bestuur. Ook van een gemeentelijke visie over het onderwerp is geen sprake. Het bestuur van Overbetuwe ging uiteindelijk overstag en laat weten het eens te zijn met de bevindingen.

Burgers betrekken
Ondanks dat het opstellen van een overkoepelende visie de volgende stap in burgerparticipatie is voor de gemeente, begint het college van B&W met het opstellen van diverse acties. Zo is het college onder meer van plan een projectleider ‘overheidsparticipatie’ aan te trekken om de burgers meer te betrekken bij eerder genoemde visie.

Lees ook: 033 neemt volgende stap in dienstverlening

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link