Onethisch gebruik van AI (nog) geen heet hangijzer

Onethisch gebruik van AI (nog) geen heet hangijzer
  • 4 september 2019
  • Redactie

Hoewel de verwachting is dat steeds meer bedrijven de komende jaren artificial intelligence gaan inzetten in hun organisaties, zijn de ethische aspecten nog maar mondjesmaat onderwerp van gesprek. Internationaal onderzoek van Genesys leert dat 23% van de ondervraagde werkgevers een beleid heeft opgesteld over de ethische toepassing van bots. 28% is bezorgd dat hun bedrijf in de toekomst verantwoordelijk wordt gesteld voor een onvoorzien gebruik van AI.

De softwareleverancier heeft in totaal 1.103 werkgevers en 4.207 werknemers uit zes landen (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Verenigde Staten, Japan, Australië en Nieuwe-Zeeland) gevraagd naar hun visie op de huidige en toekomstige invloed van AI op hun werkplek. Hieruit kwam naar voren dat bijna tweederde van de ondervraagde werkgevers verwacht dat hun bedrijf in 2022 AI of geavanceerde automatisering gebruikt. Bij een kwart is dit al het geval. Meer dan de helft van diezelfde groep zegt zich verder niet druk te maken over de onethische toepassing van artificial intelligence door hun organisatie. Medewerkers blijken nog relaxter: slechts 17% spreekt die zorg uit over hun bedrijf.

Wie schrijft, die blijft
De resultaten maken verder duidelijk dat veertig procent van de werkgevers vindt dat hun bedrijf in het bezit zou moeten zijn van een uitgeschreven beleid voor AI en ethiek. 54% van de ondervraagde medewerkers beaamt dit standpunt. Ruim de helft van de werkgevers (52%) pleit er bovendien voor dat bedrijven verplicht worden om een minimum percentage menselijke medewerkers te handhaven ten opzichte van AI-gedreven robots en machines. Medewerkers zijn meer geneigd (57%) dan werkgevers (52%) een dergelijke eis van vakbonden of toezichthouders te steunen.

Ondanks de ‘enorme potentie’ die AI heeft, wijst Genesys’ chief marketing officer Merijn te Booij ook op de ‘enorme verantwoordelijkheid’ die deze technologie met zich meebrengt. ‘Dit onderzoek geeft ons goed inzicht in hoe bedrijven en hun werknemers echt denken over de implicaties van AI en hoe wij als technologiegemeenschap ze kunnen helpen om ethisch op het goede pad te blijven.’ De visie van beide groepen op de ethische implicaties van AI is volgens hem verrassend consistent. Wel drukt hij bedrijven op het hart om beleid rondom AI te ontwikkelen en vast te leggen – hoe eerder, hoe beter. ‘Betrek medewerkers in dit proces om bezorgdheid weg te nemen en te zorgen voor vertrouwen en transparantie.’
comments powered by Disqus