DX: Medewerker voelt zich achtergesteld

DX: Medewerker voelt zich achtergesteld
  • 11 december 2020
  • Redactie

94% van de werknemers wil meer betrokken worden bij de digitale transformatie (DX) van hun bedrijf. Bijna de helft (44%) geeft aan niet te weten hoe ze moeten helpen. Ook aan de top bestaat nog steeds verwarring: 14% van de ceo’s geeft aan niet te weten hoe ze kunnen instappen.

Dit blijkt uit het recent verschenen onderzoek van Futurum Research in opdracht van Pegasystems. Het niet betrekken van medewerkers werkt volgens het onderzoek niet alleen ontmoedigend voor sommige werknemers, het kan ook het tempo van succesvolle invoering van DX vertragen. ‘Digitale transformatie gaat zowel over cultuur als over technologie. Het is daarom essentieel dat medewerkers zich betrokken voelen bij het proces’, aldus Don Schuerman, cto van Pegasystems.

Het onderzoek geeft drie aanvullende inzichten over hoe DX meer verweven kan worden met de structuur van de organisatie:

Holistische aanpak van belemmeringen voor succes
Een meerderheid van de beslissers (68%) vindt dat het verbeteren van de klantervaring de belangrijkste drijfveer is voor DX. Hoewel de meesten uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen hebben, kent de weg ernaartoe een grote verscheidenheid aan obstakels, zoals een gebrek aan adequate skills (42%), samenwerking met partners (36%) en budget (36%). Dit soort operationele problemen vraagt om een holistische aanpak voor succesvolle DX op grote schaal - te beginnen met training of het inhuren van de juiste skills.

Effectief DX-leiderschap stimuleert top-downresultaten
Slechts 18% van de respondenten denkt dat de ceo de leiding neemt in DX-projecten; 47% de cto of cio. Werknemers die de ceo als DX-leider noemen, staan positiever ten opzichte van DX. Dit kan helpen bij het opbouwen van een sterkere DX-cultuur. Zo verwacht 67% van de respondenten uit organisaties met door de ceo geleide DX ‘zeer effectief’ te zijn in technologisch leiderschap.

Digitale transformatie is een reis waarbij niemand kan achterblijven
Belangrijk is dat het management van organisaties de juiste manieren vindt om alle medewerkers bij de DX-reis te betrekken, zodat zij zich onderdeel voelen van het resultaat. Voorbeelden die in het onderzoek worden genoemd zijn: anderen helpen bij het trainen in nieuwe technologie (50%), openstaan voor het gebruik van nieuwe tools (40%) en positiviteit uiten over DX (35%).

Lees ook: Groot deel bedrijven in de knel met digitale omslag

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link