Ben je bekend met de 7 servicebeloften?

Ben je bekend met de 7 servicebeloften?
  • 14 maart 2022
  • Klantenservice Federatie

De KSF zet in de komende twee jaar de 7 servicebeloften in de spotlights. Alle activiteiten staan in het teken van de servicebeloften. Hoe en waarom we dat doen?

Het begon met dromen...
De KSF, haar leden en een brede achterban hebben in 2020 uitgebreid nagedacht en gesproken over de waarde van klantcontact. Dat deden we met zeven panels met zeven thema’s die het vakgebied klantcontact raken. De panels hebben in kaart gebracht hoe de situatie op dat moment was en ze hebben vooral nagedacht en gedroomd over een nabije toekomst. In 2020 was nog lang niet iedereen trots op zijn werk in klantcontact en schreven media veelal negatief over het vak. De panels zien in hun dromen een toekomst waarin medewerkers trots vertellen over hun baan in de klantenservice.

Hieronder de zeven toekomstdromen op een rij:

  1. De centrale positie van klantenservice als afdeling staat niet ter discussie
  2. Klantenservice, de winnende strategie
  3. Elk klantcontact heeft toegevoegde waarde voor zowel klant als organisatie
  4. Excellente klantenservice werkt alleen samen
  5. Mens waar het moet, digitaal waar het kan
  6. De klantcontact-medewerker heeft een volwaardige baan met een volwaardig salaris. Hij geniet dezelfde rechten en plichten als zijn collega’s op andere afdelingen
  7. ‘Mensen willen graag bij de klantenservice werken omdat zij dan waarde toevoegen aan het leven van anderen’. 

Klik hier voor de toelichting op de dromen

De beloftes
De panels hebben hun zeven toekomstdromen uitgeschreven. Deze dromen zijn door de KSF vertaald naar zeven servicebeloften, want met alleen dromen bereiken we niets. De KSF-leden zijn in december 2020 akkoord gegaan met de servicebeloften en sinds 2021 gelden ze voor alle KSF-leden.

De invulling
Vanaf nu staat er ieder kwartaal een servicebelofte centraal. Iedere expertgroep is met dezelfde servicebelofte aan het werk, ieder vanuit de eigen invalshoek. Daarmee willen we bereiken dat er expertsessies over dit thema worden georganiseerd, onderzoeken worden gedaan, interviews worden afgenomen, discussiepanels aan het woord komen etc.

Samen met onze leden en branchegenoten denken we na over wat we aan het eind van het kwartaal onderzocht willen hebben, welk geluid we hierover willen laten horen en wie we aan het woord laten. Zo geven we gezamenlijk inhoud en lading aan de servicebeloften.

Doe je mee?

comments powered by Disqus