Data en digitalisering kritiek voor bedrijfsleven

Data en digitalisering kritiek voor bedrijfsleven
  • 15 augustus 2022
  • Redactie

Ruim de helft van de Nederlandse managers vindt data en digitalisering een kritiek onderdeel van het toekomstige bedrijfsleven. Nederland is daarmee digitaal koploper in Europa. Dat blijkt uit The Future-Ready Business Benchmark die in opdracht van Cognizant is gemaakt.

Dit percentage is veel hoger dan in de rest van Europa, zo laat het rapport zien. Van alle Europese managers deelt 42 procent deze mening namelijk en in buurlanden Duitsland (39%) en het Verenigd Koninkrijk (30%) ligt het percentage nog lager. Wel is 96 procent van de Europese managers in principe vóór het invoeren van een datagedreven aanpak en het creëren van een ‘digital first’ bedrijfsmodel.

Cognizant vroeg managers in tien Europese landen naar hoe zij zich voorbereiden op de toekomst. De uitkomsten leggen drie essentiële zaken bloot waar managers prioriteit aan moeten geven: het volledig benutten van de voordelen van versnelde invoering van technologie, het herzien van personeelsstrategieën en tot slot het realiseren van doelen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG).

Ruim 60 procent van de Europese respondenten is van plan kwantumcomputing, blockchain, robotica, cloud computing en/of virtual/ augmented reality (VR/ AR) te implementeren, of heeft dat al gedaan. Cloud computing heeft in Europa de hoogste implementatiegraad (87%) en VR/ AR loopt nog achter. 52 procent van de bedrijven zet dit al in, of denkt dit snel te doen.

Nederland voert de lijst aan als het gaat om de implementatie van robotica (67%) of intentie om dit uit te rollen. Als het om kwantumcomputing gaat staat Nederland op de tweede plek (58%) en voert Duitsland de lijst aan (60%). Blockchain staat bij alle landen minder vaak op de agenda: gemiddeld is 53 procent van de managers van plan dit in te zetten. Noorwegen voert hier de lijst aan met 58 procent en Nederland staat laatste in dit rijtje met 50 procent.

Bijna de helft van de Europese respondenten (45%) erkent dat het hen ontbreekt aan personeel om geavanceerde technologieën te implementeren en te gebruiken. In Zweden ligt dat aantal nog hoger (49%) en in Nederland geeft bijna vier op de tien managers (38%) aan dat ze geen medewerkers hebben die nieuwe technologieën kunnen implementeren.

Een hoger percentage van de Europese respondenten vindt het belangrijker om data en digitalisering voor de lange termijn te plannen, dan voor de korte termijn (46% vs. 43%). Nederland vindt het omarmen van de nieuwste technologieën het belangrijkst, terwijl Duitsland de noodzaak het minst inziet.

comments powered by Disqus