Schriftelijke bevestiging verplicht bij telemarketing

Schriftelijke bevestiging verplicht bij telemarketing
  • 28 maart 2023
  • Kel Koenen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde plannen voor telemarketing en colportage (huis-aan-huis-werving) toegelicht.

Met de aanscherping van de regelgeving wil EZK de druk verminderen die consumenten – volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) – ervaren bij een gesprek aan de telefoon of aan de deur.

Dit zijn de twee belangrijkste punten uit het plan van EZK:

  • Duurovereenkomsten aangeboden via telemarketing of colportage zijn pas rechtsgeldig na een schriftelijke bevestiging (op papier of via e-mail)
  • Deze schriftelijke bevestiging mag niet tijdens een verkoopgesprek plaatsvinden – dus bijvoorbeeld ook niet tijdens een vervolggesprek waarin vragen worden beantwoord

De eerder voorgestelde afkoelperiode van 24 of 48 uur is van de baan. EZK heeft dit eerder voornemen laten vallen naar aanleiding van de zorgen die onder meer de DDMA, Goede Doelen Nederland, Energie-Nederland en Platform Consumentenaanbieders Telecom hadden geuit.

Niettemin zullen de voorgenomen aanscherpingen nog altijd een grote impact op de markt hebben. Over een aantal weken stuurt het ministerie een kamerbrief met het definitieve plan naar de Tweede Kamer.

comments powered by Disqus