Vijf generaties op de werkvloer is een EX uitdaging maar biedt ook kansen

Vijf generaties op de werkvloer is een EX uitdaging maar biedt ook kansen
  • 22 maart 2023
  • Ryan Baij

Vijf generaties met hun eigen normen en waarden op één werkvloer. De verschillende gedrag- en denkpatronen bieden uitdaging, maar geven zeker ook kansen.

Dat stelt Kim Jansen, sociaal psycholoog en oprichter van het platform Generations at Work. 'In een tijd waarin de wereld ongelooflijk snel verandert en de uitdagingen complex zijn, is goede cross-generationele samenwerking en het benutten van alle perspectieven en talenten een must.'

Dingen die een probleem kunnen opleveren, zo ziet Jansen, zijn bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken: 'Verwachtingsmanagement met betrekking tot carrière en toekomst en het wervingsproces spelen hierbij een belangrijke rol. Want wat nou als Gen X op sollicitatiegesprek komt bij Gen Y, of zelfs Gen Z? Spreken deze toch wel zeer verschillende generaties elkaars taal of raken zij lost in translation?'

Ze vervolgt in haar pleidooi dan ook dat de verschillende generaties elkaars natuurlijke kwaliteiten moeten benutten: 'Want waarom zou je jezelf beperken tot een bepaald denk- of gedragspatroon? De wereld verandert tenslotte in rap tempo, als organisatie hier tot op een bepaalde hoogte in meegaan, is een onontkoombaar gevolg. Als Boomer wil je juist gebruik maken van de digital skills van de digital savvy Gen Z. En waarom zou je als Millennial niet iets kunnen leren van de loyale arbeidsethiek die Gen X met zich meedraagt? Juist door dergelijke verschillen binnen je organisatie inzichtelijk te maken, sla je bruggen tussen de verschillende generaties en teams die bij kunnen dragen aan een meer inclusieve en sustainable werkomgeving.'

De tips die Kim Jansen dan ook meegeeft: Stap uit je bubbel, wees mild, verken je blinde vlekken, durf te veranderen, spreek je uit en zorg voor gemeenschappelijke perspectieven.

comments powered by Disqus