Kabinet zet in op sterke digitale samenleving

Kabinet zet in op sterke digitale samenleving
  • 25 september 2023
  • Kel Koenen

Vanwege de recente snelle ontwikkelingen in generatieve Artificial Intelligence (AI) overweegt het kabinet de oprichting van een 'rapid response team' om de voortdurende evolutie bij te benen.

Deze overweging richt zich niet alleen op de unieke mogelijkheden die AI biedt voor innovatie en experimenten, maar ook op het cruciale belang van het waarborgen van mensenrechten in een steeds digitaler wordende wereld. In lijn met deze ambitie heeft het kabinet tevens benadrukt dat het een prioriteit blijft om kinderen online te beschermen. Een van de middelen om dit doel te bereiken is het invoeren van Europese wetgeving die specifiek gericht is op deze bescherming.

Bovendien zal het kabinet in het komende jaar diverse initiatieven lanceren. Deze initiatieven omvatten het verstrekken van instrumenten voor ontwikkelaars, opvoeders en kinderen, het verzekeren van effectief toezicht en het lanceren van een publiekscampagne ter bevordering van digitale veiligheid.

Om ervoor te zorgen dat alle burgers actief kunnen deelnemen aan de digitale samenleving, blijft het kabinet zich onverminderd inzetten voor digitale inclusie. Een van de manieren waarop ze dit doel nastreven, is door het opzetten van informatiepunten in bibliotheken. Daarnaast werkt het kabinet samen met overheidsdienstverleners om burgers te assisteren bij het digitaal afhandelen van zaken met de overheid.

Het is duidelijk dat het kabinet streeft naar een samenleving waarin zowel de kansen als de uitdagingen van digitalisering en AI worden aangepakt, met het oog op een sterke en veilige digitale toekomst voor alle Nederlanders.

comments powered by Disqus