AI chatbots en een korreltje zout

AI chatbots en een korreltje zout
  • 22 september 2023
  • Kel Koenen

Bijna een kwart van de Nederlanders in loondienst gebruikt een AI-chatbot, maar aan de juistheid van de antwoorden die de tool genereert, wordt op dit moment nogal eens getwijfeld.

Dat blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van Macaw. Zo denkt 41,6 procent van de respondenten ‘soms’ een correct antwoord te krijgen van een AI-chatbot. Ook zijn er respondenten die verwachten nooit een juist antwoord te krijgen.

Voor het uitvoeren van werk gebruikt 52,7 procent van de Nederlanders in loondienst weleens een AI-tool. Het gebruik is het hoogst onder hoogopgeleiden, mensen met een HBO- of universitaire opleiding (71,3 procent); medewerkers jonger dan 30 jaar (71,9 procent) en fulltime-medewerkers (62,3 procent).

Een AI-tool wordt vooral ingezet om het uitvoeren van taken te vergemakkelijken. Zo zijn vertaalmachines en in het bijzonder Google Translate, populair. Van de respondenten die aangeven weleens AI-tools te gebruiken, gebruikt 73,5 Google Translate. Op de tweede plaats met 40,5 procent komt ChatGPT.

Op de vraag hoe vaak een AI-chatbot een correct antwoord geeft op een feitelijke vraag verwacht 3,8 procent altijd een correct antwoord te krijgen, 39,7 procent vaak, 41,6 procent soms en 3,3 procent nooit. Terwijl 5,7 procent van de 30-39-jarigen denkt dat de AI-chatbot nooit een juist antwoord zal geven, zijn de 40-49-jarigen optimistischer met 2,1 procent. Een soortgelijk verschil werd gevonden tussen mannen en vrouwen (1,7 tegen 5,4 procent).

‘De resultaten van het onderzoek komen overeen met de ervaringen die we bij klanten opdoen en zelf ondervinden. AI is een onderdeel geworden van het dagelijkse bedrijfsleven, en de talrijke voordelen, zoals het verhogen van de productiviteit en kwaliteit, overtuigen vele gebruikers’, verklaart Michel Heijman, head of technology bij Macaw. ‘Het wordt echter ook duidelijk dat er twijfels bestaan over de kwaliteit en transparantie van de informatie die door AI wordt gegenereerd.

comments powered by Disqus