Nederlandse werknemers: training en scholing in AI broodnodig

Nederlandse werknemers: training en scholing in AI broodnodig
  • 22 november 2023
  • Kel Koenen

Driekwart (75%) van de Nederlandse werknemers vindt dat AI en codering verplichte lesstof op school of werk moet worden. Volgens 72% leveren dergelijke digitale vaardigheden carrièrevoordelen op. Dit blijkt uit onderzoek van ServiceNow naar de Future of Work in de EMEA-regio.

Er bestaat een kloof tussen de vaardigheden en kennis die op de moderne werkplek gevraagd worden en wat er op school geleerd wordt, zo blijkt uit het onderzoek, waarvoor ook 750 Nederlanders zijn ondervraagd. Bijna een derde (32%) van de Nederlandse werknemers geeft aan dat hun opleiding hen niet (voldoende) heeft voorbereid op de dagelijkse realiteit van het werk. Hierbij is overigens een duidelijke generatiekloof te zien: 54% van de 55-plussers vindt niet dat zij onvoldoende zijn voorbereid, terwijl dit percentage beduidend lager ligt onder werknemers jonger dan 55 jaar.

Er blijkt een grote behoefte te bestaan onder Nederlandse werknemers aan beter onderwijs in digitale vaardigheden. In de groep respondenten (75%) die vindt dat scholing verplicht zou moeten worden voor AI-vaardigheden, geeft een ruime meerderheid (86%) aan dat scholen hiervoor verantwoordelijk zouden moeten zijn. Terwijl een veel kleinere groep (14%) meent dat werkgevers hier verantwoording voor dragen.

Tegelijkertijd is er nu al actie nodig, 61% van de werknemers verwacht dat werkgevers verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Een derde van de respondenten geeft aan het lastig te vinden om te bepalen waar ze moeten beginnen als het om de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden gaat. Ook hier lijkt een rol weggelegd te zijn voor de werkgever.

Daarnaast blijkt dat 53% van de Nederlanders zich comfortabeler zouden voelen in hun carrière als ze aanvullende training zouden krijgen in digitale skills. Want dat digitale vaardigheden onmisbaar zijn in het hedendaagse werk, dat blijkt duidelijk uit het onderzoek. Zo geeft 72% van de Nederlandse werknemers aan dat digitale skills voordelen opleveren voor hun carrière. En de helft is zelfs al bezig met het actief volgen van aanvullende trainingen, of is van plan dit te doen.

'De toekomst van werk is nu en het is belangrijk dat werknemers zo goed mogelijk voorbereid en betrokken zijn gedurende deze ontwikkeling', vertelt Sebastian Fitzjohn, general manager EMEA North bij ServiceNow. 'We zien dat heel veel Nederlandse werknemers al AI-tools gebruiken bij hun werkzaamheden, of dit van plan zijn. Het is essentieel dat werknemers de ondersteuning krijgen om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, zodat iedereen in de organisatie kan meedoen, ervan kan profiteren en deel kan uitmaken van de toekomst.'

comments powered by Disqus