Individuele ontwikkeling hoogste prioriteit

Individuele ontwikkeling hoogste prioriteit
  • 26 maart 2024
  • Redactie

Leiderschapsontwikkeling en employee experience worden door bedrijven gekenmerkt als de twee belangrijkste prioriteiten van HR. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Top Employers Institute naar HR-trends onder 2.368 bedrijven wereldwijd.

Twee jaar geleden werd het afstemmen van de bedrijfscultuur op de bedrijfsdoelstellingen nog als topprioriteit gezien, maar dit jaar is die prioriteit gedaald naar de derde plaats. Deze verschuiving benadrukt hoe HR-prioriteiten sinds 2021 zijn veranderd, met een duidelijke focus op de individuele ontwikkeling van medewerkers binnen bedrijven.

Veel bedrijven hebben in de afgelopen twee jaar ook meer maatregelen genomen om het fysieke en mentale welzijn van hun medewerkers te verbeteren. Momenteel neemt 21 procent maatregelen om verstoring tijdens de vakanties van medewerkers te voorkomen, terwijl dit in 2021 nog veertien procent was.

Ook wordt e-mailgebruik buiten werktijd steeds meer ontmoedigd. Dit is van achttien procent in 2021 meer dan verdubbeld naar veertig procent in 2023. Daarnaast is er ook een flinke toename te zien in het aanbieden van preventieve bewustwordingsprogramma’s tegen intimidatie en pesten op de werkvloer; van 67 procent naar 82 procent.

Een andere significante ontwikkeling is de invoering van een beleid voor gelijke beloning tussen genders. In 2021 had iets meer dan de helft van de bedrijven (58%) een consistent beleid op dit gebied, wat in twee jaar tijd is toegenomen tot 74 procent.

Het percentage bedrijven dat aangeeft momenteel consistent beleid te hanteren op remote werken is gestegen van 82 procent in 2021 naar 95 procent in 2023. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat het voor medewerkers steeds meer geaccepteerd wordt om 20 tot 50 procent van hun tijd op afstand te werken. Waar dit in 2021 nog maar bij 28 procent van de bedrijven aan de orde was, is dit inmiddels bij 47 procent het geval.

‘Deze verschuivingen in HR-prioriteiten duiden op een belangrijke evolutie in de manier waarop werkgevers hun personeel benaderen’, stelt David Plink, ceo van Top Employers Institute. ‘Meer dan ooit ligt de focus op het creëren van een ondersteunende werkomgeving en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, met extra aandacht voor het welzijn en de gelijkheid van werknemers.’

comments powered by Disqus