Nederland is toe aan duidelijkheid in pensioendossier

Nederland is toe aan duidelijkheid in pensioendossier
  • 21 juni 2024
  • Kel Koenen

De Nederlandse pensioensector maakt zich op voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Er is echter onzekerheid over mogelijke aanpassingen achteraf, door de nieuwe politieke meerderheid in de Tweede Kamer. Het is de hoogste tijd voor duidelijkheid.

'Deze onzekerheid is onwenselijk. Mensen weten hierdoor niet meer waar ze aan toe zijn', stelt directeur Joost Tieland bij Brand New Day. 'Het is de hoogste tijd voor duidelijkheid.' In hun verkiezingscampagne wilden PVV, NSC en BBB het nieuwe pensioenstelsel nog (deels) van tafel hebben. Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet rept echter met geen woord over het nieuwe stelsel. Uit de eerste reactie van partijleiders daarover blijkt dat dit niet uitsluit dat partijen vanuit de Tweede Kamer nog met aanpassingen op de nieuwe pensioenwetgeving zullen komen.

De eerste pensioenfondsen daarentegen, gaan al op 1 januari 2025 over naar het nieuwe stelsel en dat aantal zal tot de uiterste transitiedatum van 1 januari 2028 elk jaar toenemen. Grote wijzigingen worden zo steeds onwaarschijnlijker. 'Maar wijzigingen zijn zeker niet ondenkbaar. Aan die onzekerheid moet zo langzamerhand een einde komen', zegt Tieland.

Een doelstelling van de Wet toekomst pensioen is om pensioen transparanter en eenvoudiger te maken. Tieland: 'Het bedrijfspensioen is nu een grote collectieve pensioenpot waarop je een aanspraak hebt. In het nieuwe stelsel zie je als individu hoeveel van die pot van jou is en hoeveel pensioen je op de AOW-datum ontvangt. Je kunt dan beoordelen of dat genoeg is. Ook zit er in het nieuwe stelsel geen belofte meer dat uitkeringen geïndexeerd worden, wat een loze belofte bleek te zijn. Die duidelijkheid hebben mensen nodig voor het maken van juiste pensioenkeuzes.'

Tieland stelt dat als de pensioenwet wederom moet worden aangepast, dit ervoor kan zorgen dat mensen nog langer op duidelijkheid moeten wachten. 'Die onzekerheid is niet alleen lastig voor de pensioensector, maar ook voor consumenten die een goed pensioen willen opbouwen. Mensen hebben goede inzichten in hun bedrijfspensioen nodig, zodat ze indien nodig zelf maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld extra geld opzijzetten in een apart individueel pensioenproduct.'

Daarbij wijst Tieland erop dat de pensioensector al is begonnen met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, wat hoge kosten met zich meebrengt die ten laste gaan van de opgebouwde vermogens. 'Het terugdraaien van maatregelen of aanvullende veranderingen kunnen leiden tot nog meer kosten en moeten daarom met terughoudendheid worden overwogen.'

comments powered by Disqus