De ‘droommedewerker’

De droommedewerker
  • 8 april 2014
  • Albert Bosma

Jaren geleden vroeg mijn toenmalige directeur wie mijn ideale medewerker was. Voor mij bleek dat een lastig te beantwoorden vraag. Allerlei beelden schoten door mijn hoofd. Van loyale en resultaatgerichte en klantgerichte medewerkers tot daadkrachtige en besluitvaardige collega’s.

Als ik terug ga in de tijd van mijn vader en moeder, dan waren medewerkers veelal heel trouw, dienstbaar en betrokken. Je bleef in die tijd trouw aan de werkgever tot aan het pensioen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en niet lullen, maar poetsen vormden het ideaal. Voor het vinden en benoemen van de droommedewerker is het natuurlijk belangrijk om een goede functieomschrijving te hebben, te weten welke vaardigheden, competenties en werkervaring je nodig hebt. Die zijn voor je team vereist om een specifiek organisatiedoel te bereiken. De ideale medewerker verschilt per team. Het zijn geen allesbepalende criteria die ertoe doen. Naar mijn idee is het van doorslaggevend belang of de medewerker zich wil en kan identifi ceren met de bedrijfscultuur, altijd zichzelf is, autonoom durft te handelen en een intrinsieke motivatie heeft.

Medewerker 3.0

Al met al zijn we steeds meer op zoek naar authentieke, eerlijke, betrouwbare, intelligente en succesvolle kenniswerkers. Ik spreek over de medewerker 3.0. Dat daarin de liefde van twee kanten moet komen is essentieel. Een werkgever die de medewerker de ruimte geeft voor ontwikkeling en faciliteert in training, opleiding en aandacht maakt het verschil in medewerkerbevlogenheid. Leren loslaten en veel meer sturen op output zijn nog grote punten van aandacht. Juist dat stimuleert een maximale haal- en brengcultuur, die noodzakelijk is voor lange-termijnsucces.

Een droommedewerker barst van talent. Een goede werkgever herkent dat talent, ook als het verborgen is. Vaststaat dat we zullen moeten blijven investeren in onze medewerkers. Ze de tijd moeten geven om te groeien, de ruimte om fouten te maken en de kansen om zich te ontwikkelen. Maak tijd vrij voor de dialoog, want het blijkt keer op keer dat medewerkers vaak veel meer kunnen dan leidinggevenden denken.
Persoonlijk is het me vaak overkomen dat medewerkers een nieuwe functie met verve oppakten en tot veel meer in staat bleken dan ik ooit voor mogelijk hield. Gelukkig gunde ik ze het vertrouwen en zie eens wat ons dat bracht! Unieke persoonlijkheden, dat zijn we. Ontdek het en investeer in elkaar, want: ‘you’re not perfect, you’re unique.’ Succes!

Noot: deze blog van Albert Bosma is gepubliceerd in Telecommerce Magazine 03-2014.
comments powered by Disqus