Gelukszoekers treffen elkaar via Apptimism

Gelukszoekers treffen elkaar via Apptimism
  • 11 november 2015
  • Redactie

Wat werkelijk leidt tot positieve energie en een hogere klanttevredenheid en loyaliteit bij de klant, kun je het best klanten zélf laten aangeven. Iets dergelijks moeten Paul Iske en zijn Instituut voor Serieuze Opmontering hebben bedacht, toen ze de app Apptimism in het leven riepen. Positieve energie moet je delen met anderen; het werkt aanstekelijk, is de gedachte erachter. In zijn eigen woorden: “Bewijs elkaar een dienst, in een tijd dat we niet alleen moeten somberen.”

Een moment van geluk? Maak er een foto van, geef het een titel en beschrijf in Twitter-lengte wat het is wat je enthousiast maakt. Plaats beeld en tekst vervolgens in de categorie waar het thuishoort: art, business, education, entertainment, hospitality, enzovoorts. Dat is Apptimism in de praktijk. Een vluchtige blik op de gelijknamige site wijst uit dat de meerderheid van alle posts in de categorie Business vallen. Ze beschrijven en tonen momenten als twee broers die lol trappen tijdens het hout bewerken. Of opgewekte zakenpartners die elkaar treffen buiten een kantooromgeving, en een uitgelaten stewardess voor een vliegtuig. Kennelijk is het zakendoende deel van de natie meer gericht op ‘sharing’ van optimisme. Verder scrollend zien we ook een fotoshot genomen in de Dolomieten tijdens een wandeltocht met de mededeling: ‘Impressed’.
“Je wilt snappen wat leidt tot hogere medewerkertevredenheid en klantloyaliteit”, geeft Paul Iske een verklaring. “Dat gaat dieper dan een gemiddeld onderzoek. Via het concept Apptimism stellen we een database met best practices samen. We identificeren interventies die tot positieve energie leiden, delen die via de site, waarop deze energie kan leiden tot toegevoegde waarde: hogere klanttevredenheid, meer winst, een betere gezondheid, betere leerprestaties, enzovoorts. Zie het als een vorm van storytelling, nu nog met foto’s, straks ook met beknopte video’s.De gebruiker van Apptimism kan een ervaring zo tastbaar maken”, stelt de hoogleraar Open Innovation, Maastricht University, tevens voorzitter van het Instituut van Briljante Mislukkingen, het Instituut voor Serieuze Opmontering én het Dutch-Norwegian Business Network.

Hoge O-factor
Waarom is een post op Apptimism van meer waarde dan een Facebook-like? “Er zit een instituut achter met een inspirational board, waaronder de professoren Mathieu Weggeman en Jan Walburg. Dit Internationale Instituut voor Serieuze Opmontering wil mensen en organisaties aanzetten tot het delen van positivisme, omdat ze daarvan voordelen ondervinden. Indien je weet waar mensen positief over zijn, kun je daar gericht werk van maken. Hoe meer dit gebeurt, hoe hoger de O-factor, ook wel het Opmonterings-gehalte genaamd. We willen aantonen dat een positieve performance een serieuze aangelegenheid is. Alles draait om slim en leuk buffelen, om te snappen waarom je datgene moet blijven doen wat goed doet en goed aanvoelt. We ontwikkelden een certificeringsaanpak om aan een deelnemende organisatie te kunnen verduidelijken waar ze staat op de veranderingscurve en wat ze kan doen om in niveaus op te klimmen.”

Universeel enthousiasme
Waar worden mensen enthousiast van? De Keulse School of Design kwam op basis van onderzoek tot 9 universele factoren:
1. Onverwachte service (Klant wil dat je alles doet om problemen te voorkomen, tijd te besparen.)
2. Flexibiliteit (Klant wil dat je in zijn belevingswereld past.)
3. Vrijgevigheid (Klant wil meer krijgen dan hij van je verwacht.)
4. Out-of-the-box denken (Klant wil dat je met hem meedenkt.)
5. Succes (Spreekt voor zich.)
6. Compleetheid (Klant wil mooie diensten en producten waar hij trots op is.)
7. Exclusiviteit (Klant wil luxegevoel.)
8. Verbondenheid (Klant wil bij een specifieke groep behoren.)
9. Authenticiteit (Klant wil dat je eerlijk bent.)

Verlichte geesten
Op basis van deze 9 factoren bevraagt het Instituut voor Serieuze opmontering deelnemende organisaties. “Hiermee is in te schatten waar een organisatie zit op de veranderingscurve (zie illustratie). De meest verlichte geesten zitten op niveau 6. Vernieuwing van het businessmodel is vaak nodig en daarbij zijn creativiteit, durf en positieve energie onontbeerlijk. Het is de kunst om omgevingen te ontwikkelen waarin innovatie en ondernemerschap kunnen gedijen met het oog op een hoger Opmonterings-gehalte. Zijn dat een plattere organisaties met meer eigen verantwoordelijkheid, of meer diversiteit, openheid en passie? We willen nagaan welke wetenschappelijke kennis we op termijn uit Apptimism kunnen halen. Wellicht kan de tool worden verbeterd. Maar bovenal willen we zorgen dat de vergaarde kennis over opmontering door organisaties kan worden toegepast. De bezieling moet van klanten komen, niet van het management van organisaties. Indien echt manifest zichtbaar is wat klanten opmontert en dat op een gestructureerde manier wordt verzameld, kan dat een nieuwe impuls geven voor verandering.We moeten nagaan hoe we het leervermogen van mensen kunnen vergroten door leerervaringen onder de aandacht te brengen. Klanten kunnen organisaties daarbij een dienst bewijzen.”

KADER: “Imagro is een O-zone”
Imagro is onlangs officieel gecertificeerd door het Internationale Instituut voor Serieuze Opmontering. Het certificaat werd door prof. dr. Paul Iske overhandigd aan Roger Engelberts. In de bijbehorende speech vertelde Iske over het unieke moment: “Imagro is het eerste bedrijf ter wereld dat een beoordeling krijgt in categorie 6, de op één na hoogste beoordeling. Imagro is een O-zone. Dit creatieve bedrijf verdient het, het is een erg gaaf bedrijf met een hoog O-gehalte. Imagro is een voorbeeldbedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in de agrofoodsector. Een sector die staat voor grote uitdagingen tussen maatschappij en markt. Door de diepgewortelde ‘Het Kan Wel-mentaliteit’ van Imagro behalen ze succes. Het glas is er altijd halfvol. De positieve energie zorgt voor waardecreatie, klantloyaliteit en tevreden medewerkers.”
Roger Engelberts nam namens het managementteam het Certificaat in ontvangst.
“Wij zijn no nonsens en dat past bij de sectoren waar we voor werken. Nuchter maar niet schuchter. In ons team van 40 professionals hangt een ‘can-do’-mentaliteit. Gezond Boeren Verstand combineren met creativiteit. Succes comes in cans. Not in can-nots”, aldus de ondernemer achter Imagro die het certificaat ziet als een compliment voor het hele team. www.imagro.nl/nl

Tekst: Maxim Renders

comments powered by Disqus