Ideeënstroom komt op gang bij St. Anna Zorggroep

Ideeënstroom komt op gang bij St. Anna Zorggroep
  • 14 augustus 2019
  • François Kroes

Het zogeheten Sparkle InnovatiePlatform zag circa tien maanden geleden het levenslicht bij St. Anna Zorggroep. Doel: de betrokkenheid en kennis van medewerkers vergroten om patiënt- en cliëntgerichte zorg te kunnen bieden. CustomerFirst polst bij Daniëlle van Vuuren, kwartiermaker van dit medewerkerplatform, de status.

‘Wij zijn er erg blij mee. We zijn positief verrast’, klinkt het enthousiast. ‘Als je aan zo’n avontuur begint is het natuurlijk altijd even afwachten of het idee – in ons geval mensen op de werkvloer stimuleren én empoweren om ideeën te gaan uitvoeren – er in de praktijk ook uitkomt. Wij zien veel betrokken mensen die ideeën hebben hoe het anders of nog beter kan. Zij zijn blij met het extra stukje autonomie dat ze middels het Sparkle InnovatiePlatform hebben gekregen’, vertelt Van Vuuren, senior adviseur marketing & productmanagement bij St. Anna Zorggroep.

Scrum
Bij de start waren 8 zogenoemde Sparklers in scrumvorm betrokken bij het platform, dat gebaseerd is op drie pijlers: inspireren, collega’s helpen collega’s en het bieden van tools en budget. Degenen die de koppen bij elkaar steken komen uit verschillende lagen van de organisatie en hebben daarmee verschillende achtergronden. Inmiddels telt de groep alweer 30 Sparklers. ‘We zijn geen projectorganisatie, we zijn een beweging. Steeds meer mensen haken aan; ze geloven erin, voelen de vrijheid om hun ideeën uit te voeren.’ Elke maand zijn er inloopmomenten voor de Sparklers, gefaciliteerd door de kwartiermakers, waarbij gekeken wordt naar wat goed gaat en wat beter kan. ‘In kleine groepjes werken we dingen uit, waarbij je ook een goed beeld krijgt wie waar goed in is. Het kan ook zijn dat iemand alleen zijn steentje wil bijdragen door te helpen bij het maken van een begroting.’

Beweegroute
Wat zijn afgelopen tijd zoal voor ideeën uitgevoerd bij St. Anna Zorggroep? ‘Over laaggeletterdheid hebben we een inspiratiesessie gehouden. De brieven die cliënten toegestuurd krijgen om een afspraak te bevestigen, wilden we veranderen en daarbij zeker zorgen dat deze ook voor mensen die minder goed zijn in lezen en schrijven begrijpelijk zijn. Samen met een designer hebben we ons hierover gebogen en gekeken of icoontjes de teksten konden ondersteunen. Dat bleek niet altijd duidelijker te worden, dus in de brieven die we nu veranderd hebben zijn geen iconen opgenomen en hebben we er juist voor gekozen de tekst en opbouw te wijzigen.’ Een ander voorbeeld van een uitgewerkt idee heeft betrekking op de fysiotherapeuten in het ziekenhuis. Die vonden dat patiënten te lang in bed bleven. Om hen aan te moedigen om meer te bewegen, is samen met de Sparklers een zogenoemde beweegroute gemaakt. In de gangen hangen zodoende nu posters met een tekening van een oefening en een korte uitleg. ‘En de volgende stap is om ook de medewerkers meer in beweging te krijgen. Binnenkort gaan we het trappenhuis leuker maken’, illustreert Van Vuuren.

Way of work
Zoals gezegd groeit het collectief gestaag. De kwartiermaker geeft aan dat dit mooi is, maar eveneens uitdagingen met zich meebrengt. ‘Met een grotere groep moet je toch een nieuwe vorm vinden om te communiceren’, vertelt ze. ‘En hoe gaan we de tijd van de Sparklers goed managen bijvoorbeeld? Iedereen doet dit er immers bij, naast de eigen werkzaamheden. We moeten natuurlijk voorkomen dat mensen overlopen’, duidt ze. Van Vuuren vervolgt: ‘Over 2 à 3 jaar willen we ons misbaar maken. Dan moet deze werkwijze zijn ingeburgerd in de organisatie, zonder innovatieplatform welteverstaan. Wat dat betreft is het echt een cultuurverandering.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link