Overheden kunnen starten met serviceverbeteringen

Overheden kunnen starten met serviceverbeteringen
  • 2 december 2014
  • Redactie

De implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP) wordt nog dit jaar afgerond. Nu de basis voor een digitale infrastructuur gelegd is, kunnen overheden nu zelf aan de slag om hun (digitale) dienstverlening te verbeteren.

Onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben het Rijk, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en leveranciers in de afgelopen vier jaar toegewerkt naar de genoemde infrastructuur. Uitgangspunt hiervan is dat overheden beter met elkaar gegevens kunnen uitwisselen en dat ze hun service digitaal, betrouwbaar en veilig kunnen aanbieden. Tijdens het slotevenement i-Nup en Operatie NUP bedankte minister Plasterk van BZK gisteren alle betrokken voor hun inspanningen. ‘Door hierin op te trekken als één overheid kunnen we mensen een betere service en meer gemak bieden. Blijf vooral samenwerken aan een betere dienstverlening.’

De regie van de opgeleverde digitale infrastructuur is ondergebracht bij Digicommissaris Bas Eenhoorn. Hij gaat er ook op toezien dat het gebruik hiervan door overheidsinstanties gaat toenemen. Uiterlijk aan het einde van 2017 moet er één digitaal loket zijn waar zowel burgers als bedrijven terechtkunnen voor het afhandelen van digitale zaken.

comments powered by Disqus